Reorganizacija distribucij je nujna

Reorganizacija elektrodistribucijskih podjetij in ločitev omrežne dejavnosti od tržne je nujna, se strinjajo poznavalci, predvsem zaradi kazni, ki bi nas lahko doletela.

Objavljeno
30. avgust 2009 22.07
Majda Dodevska
Majda Dodevska
Ljubljana - Reorganizacija elektrodistribucijskih podjetij in ločitev omrežne dejavnosti od tržne je nujna, se strinjajo poznavalci. Ne toliko zaradi revizijskega poročila računskega sodišča, ki je opozorilo, da ima Sistemski operater distribucijskega omrežja (Sodo) pristojnosti zgolj na papirju in da je bila ločitev tržne dejavnosti od distribucije izpeljana zgolj formalno, temveč bolj zaradi kazni, ki bi nas lahko doletela, če bi do enake ugotovitve prej kot računsko sodišče prišla evropska komisija.

Na nesmotrno urejenost trga z električno energijo je že dlje časa opozarjala Agencija za energijo (Jarse), opozorilo smo dobili od Evropske komisije, največ prahu pa so dvignile ugotovitve revizije, ki jih je marca objavilo računsko sodišče. To je od ministrstva za gospodarstvo in Soda zahtevalo odpravo nesmotrnosti in ločitev tržnega od omrežnega dela distribucij, šlo pa je tudi korak dlje od zahtev evropske zakonodaje, in sicer tudi prenos elektroenergetske infrastrukture v državno last.

 

Vlada (ministrstvo za gospodarstvo) je zato, kot je znano, zasnovala načrt delitve petih elektrodistribucijskih podjetij, ki temelji na štirih korakih - delitev podjetij, ustanovitev petih pravnih oseb, na katere bi prenesli omrežno dejavnost. Z državnimi deleži v teh podjetjih bi nato dokapitalizirali Sodo, ki bi tako postal holding, v desetih letih pa bi od manjšinskih delničarjev odkupili tudi njihove deleže oziroma jih zamenjali za deleže v drugih državnih podjetjih. Načrtovana reorganizacija pa je med zaposlenimi v elektroenergetskem sektorju sprožila velik upor - tolikšen, da grozijo celo z zatemnitvijo Slovenije.