»Reprogram bi bil prvovrstni škandal!«

Po neuradnih informacijah je NLB menda pridobila pravno mnenje, ki po eni različici ne vidi ovir za podaljšanje posojila NFD  Holdingu, po drugi pa jih. Po naših virih uprava banke glede reprograma tega kredita ni bila enotna.

Objavljeno
29. september 2009 22.33
Maja Grgič, Tanja Starič
Maja Grgič, Tanja Starič
Ljubljana - Potem ko je 19. septembra potekel rok za poplačilo oziroma podaljšanje dobrih 50 milijonov evrov sindiciranega posojila konzorcija bank NFD Holdingu, se te dni izteka dodaten rok za to odločitev. V Novi Ljubljanski banki (NLB) tega včeraj niso hoteli komentirati, prvega moža NFD Holdinga Staneta Valanta pa nam ni uspelo priklicati. Po neuradnih informacijah je NLB menda pridobila pravno mnenje, ki po eni različici ne vidi ovir za podaljšanje posojila, po drugi pa jih. Po naših virih uprava banke glede reprograma tega kredita ni bila enotna, zato bo odločitev prepustila nadzornemu svetu, ki bo v četrtek. Reprogramu odločno nasprotuje tudi gospodarski minister Matej Lahovnik.

»Mislim, da NLB nima nobenega argumenta, da bi reprogramirala sporni kredit Nacionalni finančni družbi. Več kot očitno je, da je NFD Holding prek povezanih oseb finančno asistiral Igorju Bavčarju pri poskusu prevzema Istrabenza,« je včeraj povedal minister Lahovnik. Zato meni, da bi bilo »podaljšanje popolnoma nesprejemljivo«. Še več, če bi NLB reprogramirala kredit, bi bil to »prvovrstni strokovni in politični škandal«.

Na vprašanje, ali je seznanjen s pravnim mnenjem, ki ga je dobila uprava NLB, je Lahovnik povedal, da »lahko obstajajo takšna ali drugačna pravna mnenja«, da pa verjame, da bosta uprava in nadzorni svet NLB »ustrezno ukrepala«. »V nadzornem svetu so tudi predstavniki države, ki so tudi zaposleni v državnih organih ter morajo poznati in upoštevati navodilo finančnega ministrstva, torej morajo reprogramiranje preprečiti,« meni minister za gospodarstvo.

Spomnimo: Konzorcij bank pod vodstvom NLB je holdingu NFD odobril za 75 milijonov evrov kratkoročnega posojila. NFD Holding je približno tretjino tega kredita septembra že poplačal s prodajo 7,2-odstotnega deleža Save družbi Merkur, ki jo vodi Bine Kordež.

Ali so banke že ali pa še bodo preostanek kredita NFD podaljšale, nobena stran noče komentirati. »Poslov oziroma poslovnih odnosov s strankami, skladno z zakonodajo, bančnim kodeksom in dobro poslovno prakso, ne moremo in ne smemo komentirati,« so nam včeraj odgovorili v NLB. Če drži, da bo o usodi posojila odločal nadzorni svet, bo torej banka odločitev o (ne)reprogramu sprejela že pod novim šefom banke, saj bo njeno vodenje 1. oktobra prevzel Božo Jašovič. Valant, ki je že večkrat dejal, da razlogov za nepodaljšanje posojila ne vidi, pa včeraj za komentarje ni bil dosegljiv.

Podaljšanje posojila NFD Holdingu bi bilo lahko sporno zaradi določb zakona o jamstveni shemi, po katerem banke, ki so pridobile državna jamstva, ne smejo podaljšati posojil za odkup delnic tistim članom poslovodstva ali z njimi povezanim osebam, proti katerim je bil uveden postopek Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) ali Urada za varstvo konkurence.

NFD Holding in z njim povezane družbe so v primeru nakupa Istrabenzovih delnic z Maksimo Holding, ki je bila v posredni lasti Igorja Bavčarja, sklenile dogovor o finančnem inženiringu, ki pa je konec leta propadel. Prav zato je ATVP letos opustila postopek o usklajenem delovanju v Istrabenzu, ki ga je pri omenjenih osebah ugotovila že lani, a je vrhovno sodišče njeno odločbo razveljavilo. Vendar po dosegljivih informacijah NFD Holding, ki sicer ne vidi razloga za nepodaljšanje posojila, od ATVP kljub temu ni mogel dobiti potrdila, da ni bil v postopku. Po zakonu o jamstveni shemi se namreč upoštevajo postopki, ki so bili uvedeni ali končani pet let pred vložitvijo vloge za odobritev jamstva v skladu s tem zakonom.

Iz sredine tiskane izdaje Dela.