Sava ima člane nove uprave

Nadzorni svet kranjske Save je na četrtkovi seji imenoval člane prihodnje uprave podjetja. Tako so se nadzorniki odločili, da bodo od konca marca dalje ob predsedniku uprave Mateju Naratu, ki so ga za naslednika Janeza Bohorič izbrali že decembra, Savo vodili Andrej Andoljšek, Miha Resman in Franci Strajnar.

Objavljeno
17. februar 2011 15.06
Ka.L.
Ka.L.
Kranj - Kot je danes na spletni strani Ljubljanske borze objavila Sava, bodo dolgoletno upravo podjetja v sestavi Janez Bohorič kot predsednik uprave, Vinko Perčič in Emil Vizovišek nasledili predsednik uprave Matej Narat, Andrej Andoljšek, Franci Strajnar in Miha Resman. Slednji je zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcij člana nadzornega sveta in člana uprave podal odstopno izjavo, s čimer mu bo z nastopom funkcije člana uprave prenehala funkcija člana nadzornega sveta družbe, piše STA.

Člani nove uprave so imenovani za petletni mandat, ki bo pričel teči 31. marca. Tedaj bosta z delom začela Narat in Resman, Strajnar se jima bo pridružil dan kasneje. Andoljšek pa se bo upravi zaradi delovnih obveznosti priključil najkasneje 17. julija.

Nova uprava bo vodenje Save prevzela nekaj mesecev pred iztekom mandata sedanje uprave. Nadzorni svet se je tako kot že decembra z Bohoričem tudi z Vizoviškom dogovoril za predčasno prekinitev opravljanja funkcije. S svojega položaja se bosta poslovila 30. marca, z dnem sprejema revidiranega letnega poročila, oba pa bosta kot svetovalca novemu vodstvu na razpolago do sredine julija. Šele tedaj bo ob izteku rednega mandata svojo funkcijo člana uprave zapustil tudi Perčič.

Nadzorni svet Save se je na četrtkovi seji tudi podrobneje seznanil s potekom projekta odprodaje naložbe Save v Abanki Vipa, ki poteka skladno s terminskim načrtom. Prav tako se je nadzorni svet seznanil z namero uprave, da vsem delničarjem pod pogojem, da z družbo podpišejo sporazum o zaupnosti, omogoči vpogled v poročilo o oceni vrednosti lastniškega kapitala Sava na 30. junij 2010.

Poročilo o oceni vrednosti so izdelali pooblaščeni cenilci. Po vseh opravljenih slabitvah, vključno z naložbo v Merkur, pa potrjuje, da je tržna vrednost delnice Sava v zadnjem času zelo podcenjena, so delničarjem in javnosti še sporočili iz podjetja, dodaja STA.