Sedem odstotkov več za plin

Cena zemeljskega plina za gospodinjstva v porabniški skupini, ki uporablja zemeljski plin pretežno za kuhanje, se je v Sloveniji januarja letos v primerjavi z januarjem lani zvišala za sedem odstotkov.

Objavljeno
11. marec 2007 14.35
Plinovodi
Ljubljana- Cena zemeljskega plina za gospodinjstva v porabniški skupini, ki uporablja zemeljski plin pretežno za kuhanje, se je v Sloveniji januarja letos v primerjavi z januarjem lani zvišala za sedem odstotkov na 0,45 evra na kubični meter. Cena zemeljskega plina za porabniško skupino, ki uporablja plin tudi za centralno ogrevanje, je januarja znašala 0,41 evra za kubični meter, kar je 6,8 odstotka več kot januarja lani, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Cene zemeljskega plina za industrijo so v letu 2006 ostale skoraj nespremenjene. Cena zemeljskega plina brez DDV za to porabniško skupino je tako v januarju letos znašala 0,28 evra na kubični meter. Julija lani je cena brez DDV za to porabniško skupino dosegala 88 odstotkov povprečne tehtane cene v EU-25.

Maloprodajna cena električne energije za gospodinjstva se je avgusta lani povišala za okoli dva odstotka. Na povišanje je vplivala sprememba cene energije. Januarja letos pa so se nekoliko znižale omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij za gospodinjske porabnike, zato so se maloprodajne cene ob sicer nespremenjeni ceni energije rahlo znižale (povprečno za 0,4 odstotka).

Tako je cena električne energije za porabniško skupino z letno porabo 3500 kilovatnih ur, ki je po karakteristikah najbližje povprečnemu gospodinjstvu v Sloveniji, januarja letos znašala 10,64 evra na 100 kilovatnih ur. Cena električne energije v Sloveniji za isto porabniško skupino je v juliju lani dosegala 72 odstotkov povprečne tehtane cene v EU-25.

Cene električne energije za industrijo se v lanskem letu skoraj niso spreminjale, januarja letos pa je bil zabeležen kar 20-odstotni porast. Pri tem so se omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij za industrijske odjemalce zvišale le za okrog dva odstotka, cene energije pa v povprečju za 30 odstotkov. Cena električne energije brez davka je tako za porabniško skupino z letno porabo 50 megavatnih ur januarja letos znašala 13,17 evra na 100 kilovatnih ur, za porabniško skupino z letno porabo 24.000 megavatnih ur pa 6,77 evra na 100 kilovatnih ur.

Primerjava cen energentov za ogrevanje gospodinjstev kaže, da se je v drugi polovici leta 2006 najbolj spremenila cena ekstra lahkega kurilnega olja, saj se je od julija 2006 do januarja 2007 znižala za 13 odstotkov. Tako je na ravni končne energije spet primerljiva s ceno zemeljskega plina, so še sporočili iz državnega statističnega urada.