Septembra izboljšanje gospodarskega razpoloženja v Sloveniji

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila septembra najvišja v šestih letih.

 

Objavljeno
25. september 2014 13.11
Otvoritev novih proizvodni linij v Revozu v Novem mestu, 7. maja 2014
E. R., gospodarstvo, STA
E. R., gospodarstvo, STA
Ljubljana − Gospodarsko razpoloženje se je septembra v Sloveniji izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila za eno odstotno točko višja kot avgusta in 11 odstotnih točk višja kot v istem obdobju lani, kažejo danes objavljeni podatki državnega statističnega urada. Od dolgoletnega povprečja je bila dve odstotni točki višja.

Septembra se je vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih v primerjavi s predhodnim mesecem znižala za eno odstotno točko, na letni ravni pa je bila višja za tri odstotne točke. Glede na dolgoletno povprečje je bila vrednost kazalnika štiri odstotne točke višja.

Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za prihodnje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, zvišala pa se je le vrednost kazalnika zagotovljena proizvodnja. Vrednosti kazalnikov izvozna naročila, skupna naročila in zaloge so ostale nespremenjene.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila septembra eno odstotno točko višja kot avgusta in tri odstotne točke višja kot septembra lani, vendar pa je bila še vedno dve odstotni točki nižja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi z avgustom znižale. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za prihodnje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišale, znižali sta se le vrednosti kazalnikov pričakovano zaposlovanje in pričakovane prodajne cene.

V gradbeništvu je bila vrednost kazalnika zaupanja septembra na mesečni ravni nespremenjena, na letni ravni pa pet odstotnih točk višja. Od dolgoletnega povprečja je bila sedem odstotnih točk višja.

Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišale, znižali sta se vrednosti kazalnikov obseg gradbenih del in zagotovljeno delo. Vrednost kazalnika tehnične zmogljivosti je ostala nespremenjena. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem znižale.

Na mesečni ravni se je nekoliko poslabšalo razpoloženje v storitvenem sektorju. Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila septembra eno odstotno točko nižja kot avgusta in 20 odstotnih točk višja kot septembra lani ter šest odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišale. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za prihodnje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, zvišala se je le vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje.

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila septembra najvišja v šestih letih.