Seznami nesorazmernih podražitev pred uvedbo evra

Zveza potrošnikov Slovenije je po štirih snemanjih cen izdelkov in storitev sestavila zlovešči seznam skupnih največjih podražitev v letu dni pred uvedbo evra.

Objavljeno
15. december 2006 11.00
Breda Kutin na novinarski konferenci Zveze potrošnikov Slovenije o področju prostovoljnih dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj
Ljubljana – Zveza potrošnikov Slovenije je po štirih snemanjih cen izdelkov in storitev sestavila zlovešči seznam skupnih največjih podražitev v letu dni pred uvedbo evra. Pravzaprav gre, kot smo izvedeli na četrtkovi tiskovni konferenci, za več seznamov: po dva za blago (na črnem so izdelki, ki so se podražili za več kot deset odstotkov ali za približno štirikratnik pričakovane inflacije, na oranžnem pa so podražitve med šest in deset odstotki), po dva enako razdeljena seznama storitev in poseben tabelaričen prikaz »starih censkih grehov« bančnega sektorja.

Kot je poudarila predsednica ZPS Breda Kutin, so na svoj seznam uvrstili zgolj nesorazmerne podražitve izdelkov in storitev, pri čemer so upoštevali večkratnik splošne rasti cen. »Na ZPS so zadnje dni letele kritike, da bi morala upoštevati tudi razloge za podražitve. Vendar kot organizacija, ki stoji na strani potrošnika, lahko samo korektno zapišemo posredovane utemeljitve ponudnikov. Z našega stališča je pomembno, da bodo podražitve, kakršne koli že, potrošnika udarile po žepu. Ne moremo raziskovati, ali so bili razlogi objektivni ali subjektivni. Na koncu bo to storil potrošnik sam.« Predsednica ZPS je tudi tokrat, kot že večkrat doslej, poudarila, da je problematičen predvsem sektor storitev in tista področja, kjer ni konkurence med ponudniki.

V trgovini ima košarica ZPS omejen domet, saj, kot pravi Kutinova, ne morejo imeti oči in ušes na vseh mestih. Vendar – upoštevaje veliko število izdelkov na policah – dobljeni podatki ne kažejo na podražitve v dejavnosti trgovine. »Tega niti nismo nikoli trdili. Govorimo pa o posameznih podražitvah. In tudi, če pogledate zgolj zloglasni zamrznjeni krompir, vidite, da so ga nekateri ponudniki podražili, drugi ne. A to je dejstvo, ki se kaže na trgu.«

Odstotki podražitev so pri storitvah višji kot pri blagu

Besede Brede Kutin potrjuje že hiter pregled uvrščenih na črni seznam; odstotki podražitev so pri storitvah višji kot pri blagu. S 164 odstotki vodi odprava pošiljke na nov naslov Pošte Slovenije (ker se je povprečno število preposlanih pošiljk v zadnjem letu močno povečalo), podvojila se je cena deseturnega parkiranja v garažni hiši na Trdinovi (brez pojasnila), za 85 odstotkov se je zvišala cena ortopanskega slikanja zobovja v Krškem (a je še vedno med cenejšimi). Podobno je s kanalščino v Slovenj Gradcu. Sledijo parkirnine, vstopnice za kino, gostinske storitve, mobilna telefonija itn.

Gotovo bolj kot zamrznjeni krompir (ki je dvignil toliko prahu med trgovci, vendar je njegova ponudba dovolj široka) je zanimiv primer vstopnic za kino; te so se v Celju pri obeh ponudnikih, Koloseju in Tušu, zvišale na natančno 1006 tolarjev, pravzaprav so novembra zrasle na 1000, nato pa čez dva tedna še za šest tolarjev. Za posebno cenovno inovativnega se je izkazal Mobitel. V sporočilu za javnost konec novembra je zapisal, da cen ne bo spremenil za več kot odstotek. Analitiki Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) so ugotovili, da se je mesečna naročnina za enotni paket podražila za 19,5 odstotka, na, zanimivo, natanko 2,99 evra, mesečne naročnine na itak, sos plus in penzion plus paket pa za dobro desetino – na 5,99 evra. Utemeljitev podjetja: mislili so celoten strošek uporabnika, ne le naročnine.

Ena bolečih potrošniških točk v prvem krogu prevzemanja evra so bile cene kave. Izdelka, ki ne stane veliko, a si ga privoščimo dovolj pogosto, da našo osebno košarico izdelkov vsak mesec podraži veliko bolj kot na primer statistično. Kot je povedala Breda Kutin, v Sloveniji, posebno v Ljubljani, tovrstne podražitve (še) niso tako množične, kot bi pričakovali.

Podražitve nad 20 odstotki

ZPS je sezname oblikovala tako, da začenja z odstotkom podražitev (in gre od največje po padajočem vrstnem redu), nato navede izdelek in proizvajalca, prodajno mesto, novo ceno v tolarjih in evrih, opombe zveze potrošnikov, utemeljitev podjetja, zakaj podražitev in vir informacije. Poleg snemanja cen namreč ZPS kot vir jemlje tudi posamezne akcije preverjanja cen (na primer parkirnine, bančne storitve) in obvestila kupcev po spletni strani in evrotelefonu. Upoštevali so le cene, ki so jih lahko preverili. Na črnem seznamu storitev se je znašlo 36 storitev (dražjih od 164 do 10,6 odstotka). Na oranžnem seznamu, kamor uvrščajo podražitve med šestimi in 10 odstotki, je 17 storitev. Podražitve bančnih storitev so se večinoma zgodile že v drugi polovici leta 2005 in na začetku 2006, tako jih Pricewatch ne zajema. Razkrite so bile v posebnih akcijah ZPS, so pa od nekajdeset- do 116-odstotne. V Delu tokrat objavljamo le več kot 20-odstotne podražitve blaga (glej zgoraj desno tabela št. 1.) in storitev z vsemi karakteristikami (tabela št. 2), sezname v celoti pa je mogoče najti na spletnih straneh (www.zps.si in www.evropotrosnik.si).