Skupna znamka gorenjskih občin

V sklopu projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem je nastala skupna znamka Slovenske Alpe - Gorenjska, projekt pa za vsako od 18 gorenjskih občin ponuja svojo zgodbo.

Objavljeno
28. oktober 2009 14.56
Ma.B./STA
Ma.B./STA
Kranj - Gorenjske občine so zaključile skupen osemmesečni projekt priprave strateških in izvedbenih osnov za združen in bolj konkurenčen nastop Gorenjske na tujih trgih.

Podžupan Mestne občine Kranj Igor Velov je na današnji novinarski konferenci ob zaključku priprave projekta dejal, da se je občina, ki se je kot nosilka operacije v tem projektu povezala z vsemi 18 gorenjskimi občinami in drugimi akterji v turizmu Gorenjske, zavedala razdrobljenosti turistične ponudbe Gorenjske. "Gorenjska mora stopiti skupaj in kot celota ponuditi svoje turistične storitve," je menil. Podžupan je optimističen in verjame, da je projekt začrtal pravo pot.

351.888 evrov vreden projekt, ki ga je delno financirala EU, si je za enega glavnih ciljev zastavil, da razvije prepoznavno krovno tržno znamko destinacije, ki bo služila kot trženjska platforma za bolj učinkovito uveljavljanje že obstoječih kot tudi novih znamk Gorenjske. Znamka Slovenske Alpe - Gorenjska tako po prepričanju izvajalcev projekta (Alpe Adria vita) Gorenjsko jasno umešča v alpski prostor, hkrati pa skozi izbrano živahno in pozitivno vizualno podobo komunicira karakter ponudbe.

V sklopu projekta je bilo oblikovanih več deset programov odkrivanja vseh posameznih krajev na Gorenjskem, ki temeljijo na različnih in edinstvenih turističnih identitetah, ki so bile opredeljene za vsako občino posebej, izpostavile pa so tisto, kar je v kraju posebno. Tako bo denimo Bled nastopal pod identiteto Dovolj dobro le za vas in kralje, Bohinj pod Kjer sta si človek in narava najbližje, Tržič z identiteto Tam, kjer se je Radetzky marš začel, Jezersko pa pod identiteto Pastirska idila.

V okviru projekta je bilo izvedenih 40 srečanj oz. delavnic; kot je bilo ugotovljeno, imajo največji odstotek vseh prenočitev na Gorenjskem v Bohinju, na Bledu, v Kranjski Gori in Radovljici (skupno 83 odstotkov), medtem ko v ostalih 14 občinah prispevajo največ po dva odstotka prenočitev. Najboljšo povprečno zasedenost ležišč ima Kranjska Gora, sledita pa je Bled in Bohinj.