Skupščina Kada podprla dejavnosti glede odločbe ATVP

Skupščina Kapitalske družbe (Kad) je na seji dejavnosti uprave in nadzornega sveta družbe, povezane z izdano odločbo ATVP v postopku nadzora upravljanja zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence podprla in jih ocenila za ustrezne.

Objavljeno
14. september 2009 20.35
BA.P./STA
BA.P./STA
Ljubljana - Skupščina Kapitalske družbe (Kad) je na današnji seji dejavnosti uprave in nadzornega sveta družbe, povezane z izdano odločbo ATVP v postopku nadzora upravljanja zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence podprla in jih ocenila za ustrezne. Hkrati poziva vlado, naj se s problemom natančno seznani. Kot so po seji sporočili iz Kada, zaradi "resnosti problema in velikosti tveganj, ki izvirajo iz odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z 9. julija", skupščina poziva vlado, da se s problemom natančno seznani.

Vlada naj nemudoma pristopi k uskladitvi določb kolektivne pogodbe dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, pokojninskega načrta in pravil zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence z veljavno zakonodajo, s čimer bo Kadu omogočeno, da upravlja vzajemne pokojninske sklade skladno z zakonom in z namenom zagotavljanja dodatnih sredstev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so poudarili.

ATVP je Kadu decembra lani izdala odredbo in mu naložila nepovratno vplačilo razlike med zajamčeno vrednostjo sredstev in dejansko vrednostjo sredstev sklada zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence.

Zaradi vsebinsko različne interpretacije pravnih podlag je Kad na odredbo ATVP vložil ugovor, ki ga je ATVP z odločbo zavrnila. S tem je postala odredba dokončna in izvršljiva, so pojasnili.

Kad je sicer, kljub večkrat in na različne načine izraženemu strokovnemu nestrinjanju z vsebino odločbe ATVP ravnal na način, da je julija letos izdano odločbo izvršil v zahtevanem roku.

"V navedenem postopku nadzora, v katerem se je odrazilo strokovno nestrinjanja med nadzornikom (ATVP) in Kadom kot upravljavcem, zakonska možnost presoje s strani tretjega ni predvidena," so poudarili.

Zato je Kad na ustavno sodišče vložil ustavno pritožbo zoper odločbo ATVP, skupaj s predlogom za prednostno obravnavanje in zadržanje izvršitve odločbe ter pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti določb 507. člena zakona o trgu finančnih instrumentov, ki v konkretnem primeru ne dopušča posebnega postopka sodnega varstva.

Kot so še poudarili, odločitev ustavnega sodišča še ni sprejeta.