Slovenija energetsko manj učinkovita od EU

V Sloveniji poraba energije raste, energetska intenzivnost države, ki je ključen kazalnik energetske učinkovitosti, pa je izrazito nad povprečjem Evropske unije.

Objavljeno
10. januar 2007 14.32
Evropejci so naklonjeni alternativnim virom energije
Bruselj - V Sloveniji poraba energije raste, energetska intenzivnost države, ki je ključen kazalnik energetske učinkovitosti, pa je izrazito nad povprečjem Evropske unije. Slovenija je tako v letu 2004 za en milijon evrov bruto domačega proizvoda (BDP) porabila količino energije, ki ustreza 301 toni surove nafte, medtem ko je unija v povprečju za to porabila le 185 ton ali 39 odstotkov surove nafte manj od Slovenije.

Cene električne energije so v Sloveniji v zadnjih letih relativno stabilne, so pa za gospodinjstva v povprečju za 19 odstotkov, v industriji pa za 14 odstotkov nižje kot znaša povprečje v EU, izhaja iz podatkov, ki jih je v okviru energetskega paketa za Slovenijo predstavila Evropska komisija.

Industrija največji porabnik energije

Največji delež porabe energije seveda predstavlja industrija, čeprav precej raste poraba energije tudi v drugih sektorjih. Ob vedno večji porabi pa je Slovenija tudi zelo energetsko intenzivna država. Po ključnem kazalniku, ki meri energetsko intenzivnost, je Slovenija kar za 63 odstotkov bolj energetsko intenzivna kot znaša povprečje EU-27, kažejo podatki, ki jih je predstavila Evropska komisija. Pri večini ostalih kazalnikov dosega država boljše rezultate, nekoliko je nad povprečjem EU še pri odvisnosti od uvoza energije.

Slovenija je svoj trg električne energije in plina za negospodinjske uporabnike odprla julija 2004, julija letos - torej tri leta kasneje - pa naj bi oba trga povsem sprostila. Ob tem pa je cena elektrike še vedno precej nižja od povprečja EU. Do danes je svojega električnega dobavitelja zamenjalo okoli 4700 uporabnikov, kar je manj od pet odstotkov vseh. Dobavitelja plina ni zamenjal nihče, saj na trg ni vstopil noben nov ponudnik. Zaenkrat je glede na obseg odprtega približno 75 odstotkov trga električne energije ter okoli 90 odstotkov trga plina.