Slovenija naj bi sprostila trg dela za Romunijo in Bolgarijo

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je sporočilo, da naj bi Slovenija po vstopu Romunije in Bolgarije v EU omogočila zaposlovanje delavcev iz teh dveh držav na svojem trgu dela.

Objavljeno
11. december 2006 14.42
Bolgarija in Romunija sta po mnenju Evropske komisije dobro pripravljeni na vstop v EU
Ljubljana - Slovenija naj bi po vstopu Romunije in Bolgarije v EU s 1. januarjem 2007 omogočila zaposlovanje delavcev iz teh dveh držav na svojem trgu dela. Tako ob oceni, da prost pretok delavcev iz Bolgarije in Romunije ne bo ogrozil slovenskega trga dela, predlaga ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, ki obenem poudarja, da bi Slovenija s to odločitvijo potrdila dosedanja prizadevanja za uveljavitev prostega pretoka oseb znotraj EU.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v gradivu, ki ga je pripravilo za petkovo obravnavo na Ekonomsko socialnem svetu, poudarja, da mora Slovenija pred vstopom Bolgarije in Romunije v EU Evropsko komisijo, države članice in obe pristopnici obvestiti o ukrepih, ki bodo urejali dostop na slovenski trg dela za državljane Bolgarije in Romunije po 1. januarju 2007. Pristopna pogodba z Romunijo in Bolgarijo namreč določa možnost sedemletnega prehodnega obdobja na področju prostega gibanja delavcev. Vsaka članica ima možnost določiti, ali bo državljanom teh dveh držav sprostila dostop na svoj trg dela ali pa uvedla prehodno obdobje oziroma omejitve.

Glede na oceno, da prost pretok delavcev za državljane Bolgarije in Romunije ne bo ogrozil slovenskega trga dela, ministrstvo predlaga, da vlada ne uveljavi prehodnega obdobja.

Konec oktobra je bilo na slovenskem trgu dela 53.841 tujcev, ki so bili v Sloveniji zaposleni ali so opravljali storitve. Od tega je bilo 3552 državljanov EU in 50.289 državljanov tretjih držav, med njimi največ iz držav na območju nekdanje Jugoslavije (42.776). Oktobra 2006 je v Sloveniji storitve opravljalo 13 Bolgarov in 12 Romunov, zaposlenih pa je bilo 112 Bolgarov (od tega polovica v gradbeništvu) ter 126 Romunov.

Odzivi držav članic EU in Evropskega gospodarskega prostora (EEA) glede uveljavljanja prehodnega obdobja na področju prostega gibanja delavcev za Romunijo in Bolgarijo so sicer različni: medtem ko se večina novih držav članic nagiba k odprtju svojega trga dela, bo večina držav stare petnajsterice, ki še uveljavlja prehodno obdobje za osem novih članic, tudi Slovenijo, omejitve uveljavila tudi za Romunijo in Bolgarijo, poudarjajo na ministrstvu.

Po doslej znanih informacijah bodo trge dela za državljane Bolgarije in Romunije sprostile Finska, Estonija, Poljska, Slovaška, Češka in Litva, omejitve pa so že napovedale Avstrija, Danska, Nemčija, Irska, Velika Britanija in Islandija.