Slovenija ne krši evropskih pravil glede plina

Vlada je po opominu Evropske komisije sprejela odgovor, da Slovenija ne krši obveznosti iz uredbe za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina ter skupnih pravil notranjega trga z zemeljskim plinom.

Objavljeno
20. avgust 2009 20.03
Mo.Z./STA
Mo.Z./STA
Ljubljana - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na opomin Evropske komisije s 25. junija o izpolnjevanju pogojev za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina ter o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom. Meni, da Slovenija ne krši obveznosti področne uredbe in direktive.

Evropska komisija v opominu Sloveniji očita kršitev nekaterih obveznosti iz uredbe o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in uredbe o storitvah na notranjem trgu - in sicer glede zagotavljanja največje zmogljivosti, potrditve relevantnih točk prenosnega omrežja, obveznosti zagotavljanja dnevnih posodobitev o razpoložljivih kratkoročnih storitvah, obveznosti objavljanja informacij o obdobjih vzdrževanja, kazni in varstva potrošnikov.

 

"Upoštevajoč tudi opomine drugim državam članicam, ki se nanašajo na nudenje največje možne zmogljivosti in s tem povezanega vprašanja 'izravnave' (netting), ki vključuje prenosne sisteme sosednjih držav, Slovenija predlaga, da se pojem 'izravnave' in iz njega izvedene pojme ter posledična ravnanja sistemskih operaterjev natančno definira in pravno uredi na nivoju Evropske skupnosti," so zapisali.

 

Ne glede na nenatančno opredelitev največje možne prenosne zmogljivosti in neopredeljen pojem "izravnave" si bo Slovenija tako v okviru skupine evropskih strokovnjakov za elektriko in plin (ERGEG) in plinske regionalne iniciative jug - jugovzhod (GRI SSE) kot tudi ostalih struktur plinskega sektorja EU prizadevala, da se čim prej vzpostavi takšno sodelovanje med sistemskimi operaterji, ki bo omogočalo tudi "izravnave", dodaja vlada.

 

Glede relevantnih točk vlada navaja, da je Javna agencija RS za energijo decembra 2007 potrdila relevantne točke prenosnega omrežja, s čimer je Slovenija po navedbah vlade izpolnila tovrstne obveznosti iz uredbe o plinu.

 

O obveznosti zagotavljanja dnevnih posodobitev o razpoložljivih kratkoročnih storitvah vlada pravi, da sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina v Sloveniji ponuja zagotovljene in prekinljive storitve za en dan in za en teden vnaprej. Poleg tega na svoji spletni strani objavlja podatke o razpoložljivih zmogljivostih za 10 let vnaprej za vse relevantne točke, vsi podatki so tudi dnevno ažurirani, v prikazu pa je izrecno navedena tudi razpoložljivost kratkoročnih storitev.

 

Pri obveznosti objavljanja informacij o obdobjih vzdrževanja vlada navaja, da sistemski operater enkrat letno objavlja informacije o vzdrževalnih delih, njihovih lokacijah in vplivu na uporabnike omrežja na svoji spletni strani.

 

Vlada potrjuje ugotovitev Evropske komisije, da je Slovenija uvedla pravila o kaznih, da pa tega še ni sporočila komisiji. V postopku notifikacije je prišlo do nejasnosti in zapleta zaradi neposredne veljavnosti uredbe, ki zahteva drugačen postopek notifikacije, pojasnjuje vlada, zato Slovenija o sprejetju pravil o kaznih obvešča s tem odgovorom.

 

Pravi pa, da je ugotovitev komisije o neuporabnosti pravil o kaznih v praksi napačna, saj da nacionalni regulatorni organ ter inšpekcija za energetiko in rudarstvo zaenkrat še nista ugotovila kršitev določil uredbe o plinu in zato tudi nista imela razloga za izrekanje kazni.

 

Glede varstva potrošnikov vlada pravi, da spori med dobavitelji in odjemalci, ki niso povezani z dostopom do omrežja, niso v pristojnosti Agencije za energijo, saj gre za spore v zvezi z dobavo blaga (plina). Bo pa Slovenija z noveliranjem energetskega zakona "zagotovila pregledne, enostavne in poceni postopke pri obravnavi pritožb, ki izhajajo iz sporov med dobavitelji in potrošniki". Novela bo sprejeta predvidoma do konca marca 2010.