Slovenija s 4,7-odstotno gospodarsko rastjo

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je v pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2007, s katero se je danes seznanila vlada, izboljšal svoje napovedi iz lanske jeseni.

Objavljeno
05. april 2007 18.58
Janez Šušteršič
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je v pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2007, s katero se je danes seznanila vlada, izboljšal svoje napovedi iz lanske jeseni.

Medtem ko je še pred šestimi meseci za letos Sloveniji napovedoval 4,3-odstotno gospodarsko rast, je zdaj to oceno zvišal na 4,7 odstotka. Za pol odstotne točke na 2,2 odstotka pa je znižal napoved o letošnji povprečni inflaciji, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal direktor Umar Janez Šušteršič.

Izvozno povpraševanje povzročilo rast

Eden od generatorjev lanske gospodarske rasti, izmerjene v višini 5,2 odstotka, je bilo izvozno povpraševanje. Za letos na Umar pričakujejo, da se bo rast izvoza v naslednjih letih ohranila na podobni ravni kot lani, torej med devetimi in desetimi odstotki.

"Deloma zato, ker se konjunktura v svetovnem gospodarstvu ne umirja, poleg tega se iz leta v leto povečuje delež Slovenije na teh trgih, kar omogoča ohranjanje visoke rasti izvoza," je pojasnil Šušteršič.

Obseg investicij povečal za 12 odstotkov

Najpomembnejši dejavnik lanske visoke gospodarske rasti so bile po Šušteršičevih besedah investicije, katerih obseg se je realno povečal za 12 odstotkov. Visoko rast investicij je mogoče pojasniti z nižjo inflacijo in posledično nižjimi obrestnimi merami, visokimi investicijami v cestno infrastrukturo ter stanovanja, deloma pa tudi z zelo toplim vremenom ob koncu leta. V naslednjih dveh letih naj bi se rast investicij gibala med šestimi in sedmimi odstotki.

Visoko investicijsko dejavnost med drugim dokazujejo podatki o izkoriščenosti zmogljivosti v predelovalnih dejavnostih, ki je že skoraj dosegla 90 odstotkov. Poleg tega o visoki stopnji investicijske dejavnosti priča tudi visoka rast števila izdanih gradbenih dovoljenj v zadnjih nekaj letih, je še povedal Šušteršič.

Višja poraba v gospodinjstvih

Gospodinjstva bodo letos po napovedih Umar trošila več kot lani. Njihova poraba naj bi se v tem letu povečala za 3,8 odstotka, v naslednjih letih pa naj bi se umirila na ravni 3,5 odstotka. Glavni razlogi za tako visoko napoved so davčna razbremenitev pri dohodnini in tudi pričakovani višji rasti zaposlenosti ter plač, je povedal Šušteršič.

Na trgu dela se še naprej pričakuje solidna rast zaposlovanja - po lanskih 1,2 odstotka naj bi letos ob nekoliko nižji gospodarski rasti dosegla 0,9 odstotka. Realna rast plač se pričakuje na ravni 2,9 odstotka, kar je po oceni Umar še dovolj zmerno, da bo še omogočilo ohranjanje makroekonomskih ravnovesij. Stopnja anketne brezposelnosti naj bi se letos znižala na 5,7 odstotka. Najvišjo rast zaposlovanja je opaziti v gradbeništvu in poslovnih storitvah.

V letu 2008 napovedana 4,4-odstotna rast

Umar je izboljšal tudi napovedi za prihodnje leto. Gospodarska rast bo tako namesto jeseni napovedanih 4,2 odstotka v letu 2008 dosegla 4,4 odstotka, medtem ko bi se v letih potem lahko gibala med štirimi in 4,5 odstotka. Na srednji rok je gospodarstvo po oceni Umar sposobno rasti hitreje, je komentiral Šušteršič. Inflacija naj bi se v letu 2008 zvišala na 2,5 odstotka, na tej ravni pa ostala tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju.

V prihodnjih letih bo gospodarska rast v veliki meri odvisna od nadaljnjega izvajanja reformnih ukrepov in predvidenih infrastrukturnih projektov. Za skok gospodarske rasti na raven prek pet odstotkov v prihodnjih letih, ki je predvidena v vladnih strateških dokumentih, pa bi se moral po ocenah urada tempo sprememb v primerjavi s preteklimi leti še pospešiti, predvsem na področju reform trga dela, vlaganj v raziskave in razvoj ter krepitve inovacijskih dejavnosti.

Priprava državnega proračuna zdaj lažja

Pomladanska napoved Umar služi finančnemu ministrstvu kot ena izmed podlag za pripravo državnega proračuna. S tega vidika je finančni minister Andrej Bajuk dokument po seji vlade ocenil kot dobro podlago za nadaljnje delo. Izrazil je zadovoljstvo, da Umar spreminja pričakovanja za leto 2007.

Zvišanje napovedi o gospodarski rasti za 0,4 odstotne točke se mu zdi razmeroma ugodno in še kar realno. "Mislim, da se nam dejansko lahko zgodi, da bo rast še nekoliko višja, saj ni znakov, da bi se gospodarska rast zniževala - niti v Sloveniji niti drugod po Evropi," je dejal.