Snaga podražila odvoz odpadkov

Snaga je v okviru projekta ločenega zbiranja bioloških odpadkov začela s prvim januarjem zaračunavati novo storitev, zaradi tega bo cena višja za 17 odstotkov.

Objavljeno
18. januar 2007 14.45
Bo odlagališče odpadkov Gorenjcev v Tržiču
Ljubljana - Javno podjetje Vodovod Kanalizacija (VO-KA) bo v okviru zmanjšanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode uporabnikom storitev vrnilo razliko v zaračunani okoljski dajatvi za leto 2006 s poračunom pri položnicah za naslednje štiri mesece. Snaga pa je v okviru projekta ločenega zbiranja bioloških odpadkov začela s prvim januarjem zaračunavati novo storitev. Cena je višja za 17 odstotkov, so povedali na današnji novinarski konferenci Javnega holdinga Ljubljana.

Po besedah direktorja Snage Janka Kramžarja, Snaga že od leta 2006 v Mestni občini Ljubljana in primestnih občinah uspešno izvaja ločeno zbiranje in odvažanje bioloških odpadkov in v sistem zbiranja vključuje 85,3 odstotka vseh prebivalcev. Ker prevoz in predelava bioloških odpadkov iz gospodinjstev predstavlja dodaten strošek pri opravljanju komunalne dejavnosti podjetja, ga mora Snaga upoštevati tudi pri oblikovanju cen storitev.

Direktor Snage je še napovedal, da bodo do poletja na Mestnem trgu postavili prvo potopno zbiralnico odpadkov. V okviru letošnjega mestnega proračuna pa pripravljajo predlog za financiranje 25 zbiralnic odpadkov v mestnem središču. Cena ene zbiralnice bo znana šele po izvedbi razpisa, zaenkrat je po Kramžarjevih besedah ocenjena na okoli 167.000 evrov, celoten projekt pa je ocenjen na 390 milijonov tolarjev.

VO-KA bo vrnila preveč zaračunano akontacijo okoljske dajatve

VO-KA je kot zavezanec za zaračunavanje okoljske dajatve uporabnikom zaračunalo akontacijo v višini 7,7 milijona evrov glede na učinke čiščenja v letu 2005. Ker pa je konec leta 2005 začela obratovati centralna čistilna naprava (CČN), mora VO-KA na podlagi obvestila Agencije RS za okolje učinke čiščenja upoštevati že pri osnovi za določitev akontacije okoljske dajatve za leto 2006, je povedal direktor podjetja VO-KA Zvone Gosar.

Preveč zaračunana akontacija okoljske dajatve za lani v višini 4,95 milijona evrov bo vrnjena uporabnikom za posamezno odjemno mesto. Kar pa pomeni, da se bo tistim uporabnikom, ki so priključeni na CČN, znesek preveč plačane akontacije vrnil s poračunom pri položnicah za mesece od februarja do maja. Uporabniki, ki so priključeni na manjše čistilne naprave, plačujejo dajatev na podlagi učinkov čiščenja te čistilne naprave, uporabniki, ki imajo greznice, pa bodo morali še vedno plačevati polno ceno dajatve.

Simulacija je pokazala, da je 4-članska družina, ki prebiva v individualni hiši, okoljsko dajatev preplačala za 39,94 evra in se ji bo tako v naslednjih štirih mesecih poračunalo po 9,24 evra na mesec. 4-članska družina, ki prebiva v stanovanju, pa je plačala za okoli 79 evrov preveč dajatve in se ji bo v naslednjih štirih mesecih poračunalo po 18,48 evra na mesec.