Sod bo poravnal vlaganja

Po noveli zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, katere predlog je vlada sprejela 11. januarja, bodo upravičenci vračila dobili pred privatizacijo Telekoma Slovenije.

Objavljeno
27. marec 2007 19.31
Ljubljana - Po noveli zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, katere predlog je vlada sprejela 11. januarja, bodo upravičenci vračila dobili pred privatizacijo Telekoma Slovenije, saj bo obveznosti do upravičencev v imenu države krila Slovenska odškodninska družba (Sod). V ta namen bo država na Sod prenesla 653.548 oziroma deset odstotkov delnic Telekoma, je v okviru današnje druge obravnave novele zakona povedala državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Andrijana Starina Kosem.

Kot je dejala, bo Sod začel z vračili vlaganj takoj, ko bo država nanjo prenesla delnice, ne glede na dejanski čas, kdaj bodo te delnice prodane. Novela zakona po besedah državne sekretarke poenostavlja in pospešuje postopek zbiranja zakonitih izvršilnih naslovov, ki je bistveno bolj prijazen do upravičencev.

Sod bo pristojna za zbiranje izvršilnih naslovov

Obveznost pošiljanja sklenjene poravnave organu pristojnemu za njihovo zbiranje se po novem zakonu preloži z upravičenca na državnega pravobranilca, kar upravičencem olajšuje postopek, Sod pa bo pristojna za zbiranje izvršilnih naslovov. To bo povečalo učinkovitost vračanja vlaganj, saj bo ta družba opravljala tudi vsa dejanja, ki so povezana z izplačilom vlaganj.

LDS z nekaj zadržki do novele

Podporo noveli zakona so napovedali poslanci koalicije, podporo zakonu so sicer z nekaterimi zadržki napovedali tudi v SD, v LDS pa se bodo poslanci odločili sami po svoji vesti. Kot je dejal poslanec LDS Milan Petek, bi bilo bolje, da bi se omenjena sredstva namenila za razvoj telekomunikacijskega sektorja v Sloveniji. Prenos 10 odstotkov Telekomovih delnic na Sod je po njegovem mnenju tudi v nasprotju z vladno usmeritvijo za odprodajo državnega deleža.

V LDS tudi menijo, da bo pri prenosu 10-odstotnega lastniškega deleža države v Telekomu na Sod šlo za prenos po knjigovodski ceni, ki je precej nižja od tržne. Tržna vrednost prenesenih delnic knjigovodsko presega za 155 milijonov evrov, zato v LDS ocenjujejo, da bo Sod omenjena sredstva porabila za pokrivanje drugih obveznosti. Prenos omenjenega deleža na Sod pa bo bo po mnenju LDS oslabil tudi pogajalsko pozicijo države pri morebitni privatizaciji Telekoma, saj bo z manjšim lastniškim deležem lahko dosegla slabšo prevzemno premijo.

Poenostavljena interpretacija definicije podjetij v težavah in dodeljevanja pomoči

Novela zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ima za osnovni namen zakon poenostaviti in ga narediti bolj učinkovitega ter odpraviti nekatere dileme, ki so se pojavljale v zvezi z interpretacijo definicije podjetij v težavah, je povedala državna sekretarka Starina Kosem. Novela zakona natančneje opredeljuje družbe v težavah, in sicer natančneje določa izračun kapitalske ustreznosti.

Nadalje določa, da v primeru, ko za državno pomoč prosi družba, ki je del povezane družbe, lahko pomoč družba prejme le, če sistem sam težav ne more rešiti. Z novelo se spreminja tudi postopek odobritve državne pomoči za male in srednje velike družbe.

Novela v skladu s smernicami EU o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah določa, da za male in srednje velike družbe, razen v izjemnih primerih, program prestrukturiranja potrjuje vlada. Tako ga ni več treba priglasiti Evropski komisiji, kar bistveno poenostavi postopek dodeljevanja pomoči, je poudarila.

Novela tudi določa, da državna pomoč kot kapitalska naložba ter v obliki odloga davkov in prispevkov ni možna. Bistvena novost novele pa je tudi nedvoumna opredelitev obdobja črpanja kreditov kot instrumenta državne pomoči za prestrukturiranje podjetij.