Sodišče podaljšalo rok za preizkus terjatev SCT

Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku prisilne poravnave nad SCT v torek za en mesec podaljšalo rok za preizkus terjatev. Za to se je odločilo, ker upraviteljica Marija Magdalena Šantl vseh terjatev v zakonskem roku zaradi velikega števila pravočasno prijavljenih terjatev ne bi mogla preizkusiti.

Objavljeno
03. marec 2011 11.40
J. G., delo.si
J. G., delo.si
Ljubljana - Upraviteljica Marija Magdalena Šantl bi se o terjatvah morala izreči do 25. marca, vendar pa je na njeno pobudo sodišče ta rok podaljšalo za en mesec, poroča STA.

Skladno z zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju se mora upravitelj v enem mesecu po poteku roka za prijavo terjatve (rok se je iztekel 25. februarja) o vsaki pravočasno prijavljeni terjatvi določno izreči, ali jo priznava ali prereka.

Kot smo poročali, neuradno SCT upnikom dolguje 350 milijonov evrov. Največji upniki so Petrol, Nova Ljubljanska banka, Abanka, direkcija za ceste Federacije Bosne in Hercegovine ter Salonit Anhovo.