Soršak ustavil postopek v Pivovarni

Urad za varstvo konkurence je ustavil postopek presoje koncentracije družb Infond Holding, CPM, Fidina in Koto v Pivovarni Laško. Te bodo z delnicami lahko glasovale na ponedeljkovi skupščini.

Objavljeno
27. avgust 2009 22.19
Maja Grgič
Maja Grgič
Ljubljana - Urad za varstvo konkurence (UVK) je včeraj ustavil postopek presoje koncentracije družb Infond Holding, CPM, Fidina in Koto v Pivovarni Laško, zato bodo z delnicami, ki so jim še ostale, lahko glasovale na ponedeljkovi skupščini Laškega. »Ugotovili smo, da družbe nimajo več prevladujočega vpliva in da ni več zakonske podlage za vodenje postopka, zato smo postopek ustavili,« je povedal direktor UVK Jani Soršak.

Lastniški delež omenjenih družb v Pivovarni Laško, ki je še pred dobrim mesecem dni presegal 50 odstotkov, se je po bančnih zasegih delnic namreč skrčil na manj kot pet odstotkov, od tega dobri trije odstotki pripadajo Infond Holdingu. Pravni zastopnik Infond Holdinga Rok Čeferin včeraj s Soršakovo odločbo še ni bil seznanjen, zato je ni mogel komentirati.

Čeprav se je po bančnih zasegih delnic Infondov lastniški delež zelo skrčil tudi v Mercatorju, urad postopka presoje koncentracije družb iz skupine Laško v Mercatorju za zdaj ni ustavil. Kot je povedal Jani Soršak, UVK še preučuje, ali bo postopek nadaljeval ali ustavil. »Laško in z njim povezane osebe so v Laškem še vedno pomemben solastnik. V tej novi delniški sestavi Mercatorja imajo Laško in povezane družbe s približno 23 odstotki še vedno največji posamični lastniški blok, zato moramo proučiti, ali lahko imajo s tem deležem t. i. negativno kontrolo in lahko blokirajo pomembne odločitve ali ne. »Če jo imajo, moramo postopek nadaljevati; če je nimajo, pa ga lahko ustavimo, vendar za zdaj še kaže, da jo imajo,« je razložil Soršak.

Ljubljansko, mariborsko in kranjsko okrožno sodišče včeraj po dosegljvih informacijah še niso sprejela nobene nove odločitve glede zahteve Infond Holdinga, da se bankam upnicam na ponedeljkovi skupščini z začasno odredbo prepove uveljavljanje glasovalnih pravic iz zaseženih deležev. Za Novo Ljubljansko banko (NLB) oziroma njeno hčerko Fin-do in Koprsko banko pa sta sodišči takšno zahtevo mariborske družbe zavrnili.

Včeraj smo že poročali, da je Infond sicer od Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zahteval zamrznitev glasovalnih pravic Kapitalski družbi (Kad), NLB in Banki Celje zaradi domnevno usklajenega delovanja v Laškem. Holding se pri tem sklicuje na delničarski sporazum, ki so ga pri upravljanju NLB sklenili Kad, KBC in Slovenska odškodninska družba, kar naj bi nakazovalo na usklajeno delovanje v tej banki. Poleg tega je NLB prejemke uprave in nadzornikov uskladila s priporočili vlade, kar po prepričanju Infonda jasno kaže na državno prevlado v NLB. Ker sta Fin-do in Banka Celje hčerinski družbi NLB, holding ugotavlja, da skupaj s Kadom v laški pivovarni z 29-odstotki presegajo prevzemi prag in kršijo prevzemno zakonodajo. Iz ATVP so nam včeraj sporočili, da agencija postopkov po zakonu ne more in ne sme komentirati.

Tožbe proti Infond Holdingu je ponovno napovedal tudi predsednik uprave Pivovarne Laško Dušan Zorko, če Infond ne bo vrnil zapadlih obveznosti. Mariborski holding namreč podjetjem iz skupine Laško dolguje za 110 milijonov evrov kreditov. Ta so bila po naših virih sicer zavarovana z menicami, kar bi po mnenju poznavalcev v primeru nevračila lahko pomenilo, da je ta denar izgubljen.
Sicer pa bo v ponedeljek pred skupščino Laškega zasedal tudi nadzorni svet družbe. Njegov predsednik Tone Turnšek je povedal, da bodo na njem obravnavali letošnje polletne rezultate.


Iz petkove tiskane izdaje Dela