Stečajna upraviteljica IUV brez nagrade

Višje sodišče je razveljavilo sklep o izplačitvi 189.200 evrov nagrade stečajni upraviteljici IUV Nataši Gibičar Toš. Z odločitvijo je zadovoljen pravosodni minister Alež Zalar, medtem ko se Gibičar Toševa z njo ne strinja.

Objavljeno
13. oktober 2009 18.53
IUV
Š. Ro./STA
Š. Ro./STA
Ljubljana - Višje sodišče je razveljavilo sklep ljubljanskega okrožnega sodišča o odmeri 189.200 evrov nagrade stečajni upraviteljici IUV Nataši Gibičar Toš, kar je danes pozdravil pravosodni minister Aleš Zalar. Kot pomembno je ocenil, da presoja omogoča odločitev o bistveno znižanih nadomestilih stečajnim upraviteljem.

Kot je v današnji izjavi za medije povedal minister Zalar, bo o višini nagrade znova odločalo okrožno sodišče, a tokrat po novem pravilniku, ki nagrade stečajnim upraviteljem omejuje na največ 80.000 evrov. Minister Zalar je ob tem izpostavil, da je pomembno, da je v vseh zadevah, kjer je to možno prišlo, do presoje pritožbenih sodišč in da je ta presoja taka, da omogoča odločitev o bistveno znižanih nadomestilih stečajnim upraviteljem.

 

"Ta cilj sem zasledoval in ta cilj je očitno dosežen. Državno pravobranilstvo pa bo, upam, v prihodnje pozorno na vse take in podobne primere," je pojasnil Zalar.

 

Minister je poudaril, da je javno pozval vse, ki bi lahko imeli pravni interes, da vložijo pritožbe zoper sklepe odmerjenih nadomestil stečajnim upraviteljem. "Kolikor je meni znano, se je to zgodilo tudi v IUV. Na sestanku, ki sem ga imel s predstavniki zaposlenih pred časom skupaj s predsednikom vlade so mi povedali, da so se na osnovi tega poziva odločili za pritožbo," je pojasnil Zalar, ki šteje ta poziv kot uspešen.

 

Kot je dejal minister, je začelo pravobranilstvo pritožbe v primerih odmerjenih nagrad oz. nadomestil vlagati štiri ali pet dni kasneje, in sicer potem, ko je poslal tudi pisni poziv pravobranilstvu, naj to stori.

 

"Nisem tisti minister, ki daje usmeritvena navodila pravobranilstvu v konkretnih primerih, ko gre za stečaje, kjer je upnik država. To so običajno minister za gospodarstvo ali minister za finance, odvisno od vrste terjatve. Pravosodno ministrstvo tu ni imelo svoje terjatve, vendar se mi je zdelo prav, da je zaradi zaščite javnega interesa prišlo do pristopa pravobranilstva, da sistematično, v vseh zadevah vloži takšne pritožbe," je poudaril Zalar.

 

Obenem meni, da je bil njegov poziv uspešen, kajti dnevno prejema poročila, o tem, da pristojna pritožbena sodišča bodisi razveljavljajo bodisi spreminjajo odločitve nižjih sodišč. "Postavila so se na stališče, da je potrebno za vsako obdobje posebej ugotavljati kateri predpis je urejal višino teh nadomestil. Ker vemo, da stečajni postopki trajajo več let, vsaj praviloma, bodo očitno sodišča morala za vsa ta obdobja posebej presojati, kateri akt pride v poštev pri odmeri nadomestil," je prepričan minister.

 

Gibičar Toševa: Odločitev je napačna


Odločitev višjega sodišča, da odpravi sklep o 189.200 evrov nagrade, je napačna, meni stečajna upraviteljica IUV Nataša Gibičar Toš. Kot je pojasnila, ne upošteva dejstva, da je prvostopenjsko sodišče sklep izdalo na podlagi veljavnega zakona in pravilnika ter da sta oba predpisa za ta stečajni postopek veljala od začetka stečajnega postopka.

 

"Vse spremembe predpisov so bile sprejete kasneje in ne morejo učinkovati za nazaj. Morebitno nesorazmernost višine nagrade z vloženim delom (če bi le-ta obstajala) bi lahko korigiralo na podlagi veljavnega pravilnika, ki za tak primer določa ustrezno znižanje oziroma zvišanje nagrade," pravi Gibičar Toševa in dodaja, da tako tudi argumentacija drugostopnega sodišča, da je v tem delu predpis nezakonit, ne vzdrži.

 

Vsa ostala slovenska višja sodišča so pri odločanju o pritožbah zoper sklepe o odmeri nagrade namreč izrecno ugotovila, da je lahko odločitev, da sodišče ne uporabi veljavnega predpisa le izjemna, pri tem pa je potrebno spoštovati ustavno načelo, da je Slovenija pravna država, navaja.

 

Gibičar Toševa izpostavlja obrazložitev višjega sodišča v Celju, da pri odmeri nagrade upraviteljem ni bilo kršeno načelo varovanja javne koristi s tem, ko so prvostopna sodišča uporabila veljavne predpise, saj že ti omogočajo, da se nagrada ustrezno zniža, če ni v sorazmerju z vloženim delom.

Celjsko višje sodišče po njenih navedbah tudi izpostavlja, da ima upravitelj skladno z določbami zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju pravico do nagrade za svoje delo v zakonsko določeni višini in da ima vsako arbitrarno poseganje v to pravico lahko negativne posledice tudi na potek stečajnega postopka.

 

"Moj predlog za odmero nagrade zato ostaja tak, kakršen je bil vložen 19. junija. Predlog ima podlago v veljavnem zakonu in takrat veljavnem pravilniku. Ustrezno podlago pa ima tudi v obsegu in zahtevnosti vloženega dela, tako mojega kot dela sodelavcev iz moje pisarne, ki so sodelovali pri analizi stanja in pripravi potrebnih postopkov," pravi Gibičar Toševa.