Štiri mesece po ustanovitvi AUKN

Svet agencije je še vedno brez sejnin. Sklep o tem je v usklajevanju. Vlada naj bi sejnine obravnavala sredi marca. Grozniku se zdi prav, da sejnine so, saj je odgovornost velika, Zorn pa bi delal tudi brez nje.

Objavljeno
23. februar 2011 20.58
Maja Grgič, gospodarstvo
Maja Grgič, gospodarstvo
Ljubljana – Petčlanski svet Agencije za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN), ki mu predseduje Alja Markovič Čas, že približno štiri mesece opravlja svojo nalogo. V tem času so imeli po podatkih agencije 11 rednih in sedem dopisnih sej, a doslej člani za to niso prejeli še nobenega plačila. Agencija jim namreč sejnin ne more izplačati, saj vlada še vedno ni določila višine sejnin.

Sklep o tem naj bi obravnavala šele sredi marca. Po zakonu o upravljanju kapitalskih naložb so predsednik in člani sveta upravičeni do sejnin, ki jih mora določiti vlada, ki pa tega doslej še ni storila. Na ministrstvu za finance so pojasnili, da jih je AUKN konec januarja zaprosil za določitev sejnin. »Predlog sklepa o sejninah je že pripravljen in smo ga posredovali v usklajevanje službi za zakonodajo (z rokom do 4. marca 2011). Če ga ne bo treba več popravljati, bo uvrščen v vladno obravnavo sredi marca,« so odgovorili na ministrstvu. Kolikšne bodo te sejnine, niso razkrili.

Poznavalci menijo, da funkcija v svetu sicer ni namenjena zaslužku, da pa je prav, da člani za svoje delo le dobijo sejnino. Predsednice sveta Alje Markovič Čas nam ni uspelo priklicati, saj je na dopustu, njen namestnik Otmar Zorn pa bi se bil pripravljen sejnini tudi odreči. »Osebno bi celo raje videl, da sejnin ne bi bilo, da mi potem ne bi kdo očital kakšnih ugodnosti,« je povedal za Delo.

Dr. Petru Grozniku z ljubljanske ekonomske fakultete pa se zdi prav, da so ljudje, ki sedijo v svetu agencije, upravičeni do sejnin: »Če nosijo (so)odgovornost za upravljanje kapitalskih deležev in delo agencije, je prav, da so za to tudi plačani. Navsezadnje odločajo o našem skupnem premoženju.« Po njegovem mnenju je pri častnem delegatskem sistemu na položajih, ki prinašajo tudi določeno odgovornost, težko pričakovati dobre kadre in uspešno delo, če to ni tudi ustrezno plačano. »V marsikaterem podjetju so sejnine nadzornikov prenizke, zato je težko dobiti dobre kadre,« dodaja sogovornik.

Do sejnin je, denimo, upravičen tudi svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki je prav tako kot pri AUKN petčlanski. V primeru ATVP sejnine ureja zakon o trgu finančnih instrumentov, po katerem si sejnine in povračilo stroškov enkrat na leto določi svet sam na predlog predsednika sveta. Koliko pri njih znese sejnina za predsednika in člana sveta, na ATVP nismo izvedeli, sporočili pa so, da so lani za sejnine sveta predvideli 82.000 evrov. »V ta znesek so zajeti vsi stroški delovanja sveta, ki šteje pet članov, in sekretarja, ki ima v primeru odsotnosti zamenjavo,« so še pojasnili.