Strajnar ostaja prvi nadzornik

Nadzorni svet družbe NFD Holding je na ustanovni seji za svojega predsednika izvolil Francija Strajnarja, prvega moža Finetola, za namestnika pa Miho Resmana. Seznanili so se tudi s poslovanjem holdinga.

Objavljeno
27. avgust 2009 16.24
Mo.Z./STA
Mo.Z./STA
Ljubljana - Nadzorni svet družbe NFD Holding je na ustanovni seji za svojega predsednika izvolil Francija Strajnarja, prvega moža Finetola, za namestnika pa Miho Resmana. Nadzorniki so se tudi seznanili s poslovanjem holdinga in skupine NFD za prvih šest mesecev letos, je NFD Holding sporočil prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Delničarji NFD Holdinga so na skupščini 10. avgusta sprejeli vse predlagane sklepe uprave in nadzornikov, med drugim so mandat uprave podaljšali s sedanjih štirih na šest let, za člane nadzornega sveta pa so znova imenovali Francija Strajnarja, Jožico Tominc in Miho Resmana.


Lastniki so na skupščini upravi podelili tudi pooblastilo za dokapitalizacijo. Po njem bo uprava lahko v petih letih od vpisa sprememb statuta v register povečala osnovni kapital za 27,12 milijona evrov, in sicer z izdajo 6,5 milijona delnic. Uprava je dobila tudi pooblastilo, da v okviru tega zneska poveča osnovni kapital tudi za stvarne vložke ob predhodni pridobitvi pisnega soglasja nadzornikov.