Tožba za nekdanjo upravo in nadzorni svet

Delničarji Intereurope so podprli predlog uprave, naj v šestih mesecih sproži postopke tožbe za povrnitev škode, ki sta jo Intereuropi s svojim ravnanjem domnevno povzročila nekdanja uprava in nadzorni svet.

Objavljeno
10. september 2009 17.33
Sedež Intereurope
Ka.K./STA
Ka.K./STA
Koper - "Revizija kaže, da je bila naložba v logistični terminal Čehov izpeljana neprofesionalno. Obstajajo indici, da je bila Intereuropi s to investicijo povzročena poslovna škoda," je razloge za vložitev tožbe po končani skupščini pojasnil Ernest Gortan.

 

Po njegovih besedah naj bi bili sporni postopki pri nakupu zemljišča, Intereuropa je zanj odštela približno 35 milijonov evrov, izgradnja gradbenega objekta, pa tudi vodenje projekta. K osnovni pogodbi je bilo namreč podpisanih kar nekaj aneksov, ki naj bi bili za Intereuropo škodljivi. 


Poslovne škode je za nekaj deset milijonov

 

O tem, koliko znaša poslovna škoda, ki je bila povzročena Intereuropi, Gortan konkretno ni spregovoril, je pa po njegovih besedah iz revizijskega poročila mogoče razbrati, da bi lahko šlo za nekaj deset milijonov evrov. O konkretni višini tožbenega zahtevka, pa tudi o tem, zoper katere člane nekdanje uprave in nadzornega sveta bo Intereuropa sprožila tožbo, je, kot je še dejal, še prezgodaj govoriti. Dodal je, da v družbi intenzivno pripravljajo temelje za pravne postopke, ki bodo dali odgovore tudi na to vprašanje.

 

Kot je še pojasnil, bo uprava, če se bo izkazalo za potrebno, sprožila potrebne pravne postopke tudi zoper hčerinsko družbo Intereuropa East, ki je bila podpisnik pogodbe o gradnji logističnega centra.

 

Predsednik nadzornega sveta Bruno Korelič pa je poudaril, da bi bilo koristno, če bi postopek čim prej stekel in bi primer Intereurope obveljal kot model, "kako se ne sme delati oziroma kako bi morala uprava in nadzorni svet nositi svojo odgovornost".

 

Po Koreličevih besedah bo treba ugotovitve notranje in posebne revizije posredovati pristojnim organom, ki bodo ugotavljali, ali gre pri očitanih nepravilnostih tudi za kazensko odgovornost. "Nedvomno je, da je šlo pri delu uprave, ko je podpisovala pogodbe za investicijo brez predhodnih sklepov nadzornega sveta, za prekoračitev pooblastil," je dejal Korelič.

 

Kot je povedal Gortan, naložba v logistični terminal Čehov precej obremenjuje poslovanje Intereurope, saj je bila v veliki meri financirana z dolžniškimi viri. Finančno stabilnost bo uprava poskusila zagotoviti predvsem z dezinvesticijami oziroma prodajami poslovno nepotrebnega premoženja in reprogramiranjem dolgov.

 

Med ostalimi ukrepi, s katerimi bo uprava poskusila rešiti težave koncerna, je Gortan izpostavil predvsem reorganizacijo logistike in špedicije ter usmeritev na druga tržišča, predvsem tržišča nekdanje Jugoslavije. Kot je še napovedal Gortan, bo uprava izdelala nov strateški načrt, saj so razmere, v katerih trenutno posluje Intereuropa, v veliki meri spremenjene.

 

Delničarji so tudi potrdili sklep o odpoklicu članov nadzornega sveta Emerika Eržena in Boštjana Riglerja. Z današnjim dnem bosta funkciji članov nadzornega sveta začela opravljati Maša Čertalič in Tadej Tufek.