Trend stečajev se na severnem Primorskem končno umirja

Letos je okrepilo ekonomičnost poslovanja, tudi izvoz v regiji je nad državnim povprečjem.

Objavljeno
29. december 2015 17.18
jsu/Bohinj
Katja Željan
Katja Željan

Nova Gorica - V območni gospodarski zbornici za severno Primorsko pričakujejo, da bodo v prihodnjem letu podjetja več investirala in dodatno zaposlovala, število delovnih mest pa bi lahko poraslo za podoben delež kot letos, ko se je število delovno aktivnih okrepilo za odstotek v primerjavi z letom poprej oziroma za štiristo oseb.

Kot ocenjuje mag. Nevenka Volk Rožič, direktorica območne gospodarske zbornice za severno Primorsko, je izvoz blaga v regiji že v letošnjem letu porasel za šest do sedem odstotkov, kar pomeni, da je večji od državnega povprečja. Prav tako se je, in sicer za štiri odstotke, zvišal uvoz blaga, toda pokritost izvoza nad uvozom je okrog 140 odstotkov, kar pomeni, da severna Primorska spada v skupino tistih, ki pozitivno prispevajo k presežku v trgovinski bilanci. »V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo zabeležili pozitivno menjavo: če smo izvozili za 915 miljonov evrov, smo uvozili za 651 miljonov evrov,« pravi.

Glavni izvozni partnerji tukajšnjega gospodarstva so še vedno Italija (203,5 milijona evrov oziroma 22,2 odstotka celotnega izvoza severne Primorske), Nemčija (185,1 milijona ali dobrih 20 odstotkov), s precejšnjim zaostankom je na tretjem mestu Francija (48,3 milijona oziroma 5,3 odstotka izvoza regije), sledita pa še BIH in Hrvaška z 4,4 oziroma 3,8-odstotnim izvoznim deležem. Med prvimi desetimi državami izvoznicami se je izvoz najbolj povečal s Hrvaško in BIH, in sicer za več kot petnajst odstotkov, medtem ko se je zmanjšal z Veliko Britanijo, Kitajsko in Francijo. Tudi na področju uvoza je na prvem mestu Italija z 260 milijoni ali skoraj40-odstotnim deležem celotnega uvoza regije.

Volk Rožičeva izpostavlja, da so gospodarske družbe v regiji letos znatno okrepile ekonomičnost poslovanja. »Vzpon avtomobilske industrije v Evropi in nižje cene surovin so izboljšale dobičkonosnost proizvajalcev avtomobilskih komponent. Tudi prehrambena industrija počasi čuti večje trošenje slovenskih gospodinjstev. Podjetja so dobre čase izkoristila za znižanje zadolženosti, medtem ko naj bi investicije povečala v naslednjem letu. Gradbeni sektor deli usodo pomanjkanja javnih investicij, izjema so tista podjetja, ki so vezana na nakup nove mehanizacije v predelovalni industriji,« opaža.

Rast plač na severnem Primorskem bo po zdajšnjih ocenah okrog 0,5-odstotna, kar je podobno državnemu povprečju. Povprečna bruto plača v regiji naj bi znašala okrog 1470 evrov, kar je okrog 65 evrov manj od slovenskega povprečja. »Razlogi za nižje plače v regiji so predvsem v sami strukturi gospodarstva, zaposlenih in doseženi manjši dodani vrednosti od slovenskega povprečja,« meni Volk Rožičeva.

Na področju zaposlovanja se kaže še vedno previdnost, saj podjetja ne načrtujejo povečanega zaposlovanja. Oktobra letos je bilo po podatkih novogoriške območne službe Zavoda za zaposlovanje registriranih 43.530 delovno aktivnih prebivalcev, stopnja registrirane brezposelnosti pa je oktobra v regiji znašala 9,8 odstotka oziroma blizu pet tisoč brezposelnih, kar je za 1,9 odstotne točke manj od slovenskega povprečja.

Vsekakor pa je spodbudno, da se je na severnem Primorskem letos opazno okrepil turistični izkupiček. Število prenočitev bo tako višje kar za 17 odstotkov ali več kot 600 tisoč prenočitev. Močno je začelo naraščati število prenočitev domačih gostov, in sicer za več kot četrtino, medtem ko naj bi bilo prenočitev tujcev za 15 odstotkov več. Prihodov turistov naj bi bilo kar za petino več ali blizu 300 tisoč prihodov.