Najmočnejša rast zaposlovanja v Osrednji Sloveniji

Zaposlovanje se je zmanjšalo v turizmu in se povečalo v logistiki.

Objavljeno
08. september 2014 18.04
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
Erika Repovž
Erika Repovž
Ljubljana - Slovenski delodajalci za zadnje četrtletje napovedujejo skromnejše zaposlitvene priložnosti v primerjavi s tretjim četrtletjem letošnjega leta, v primerjavi z istim obdobjem lani pa so se napovedi zaposlovanja okrepile za 2 odstotni točki, kaže raziskava Manpower. Več kot tri četrtine od 621 delodajalcev, ki so sodelovali v raziskavi, ne načrtuje sprememb v zaposlitveni strukturi, kar kaže na stabilno gospodarsko okolje v mesecih do konca leta. Neto napoved zaposlovanja za Slovenijo kaže +2 odstotka.

Delodajalci napovedujejo rast zaposlovanja v 8 od 10 gospodarskih panogah, primerjava po slovenskih regijah pa napoveduje rast v treh od štirih regij. Najmočnejšo gospodarsko rast pričakujejo v osrednji Sloveniji. Kljub temu v primerjavi s prejšnjim četrtletjem delodajalci v 8 od 10 gospodarskih panogah napovedujejo manjše zaposlovanje. Največji upad pričakujejo v gostinstvu in hotelirstvu, kar je posledica zaključka počitniške sezone. Manj bodo zaposlovali tudi v javnem sektorju in na področju socialnih storitev. Najšibkejši tempo zaposlovanja od zadnjega četrtletja 2011 pričakujejo v panogi finančnih in poslovnih storitev z napovedjo +4 odstotke, kjer so zaposlitvene namere v primerjavi s prejšnjim četrtletjem šibkejše za 6 odstotkov, v primerjavi z istim obdobjem lani pa za 10 odstotkov.

Največ bodo zaposlovali v gospodarskih panogah, ki se ukvarjajo s transportom, logistiko in komunikacijami. Napovedi kažejo, da se bo zaposlovanje v teh panogah povečalo za 12-odstotkov. V primerjavi z istim obdobjem lani najvišjo rast (za 10 odstotkov) napovedujejo v trgovini na debelo in drobno. Napovedi zaposlovanja so boljše tudi v rudarstvu in v panogah oskrbe z elektriko, plinom in vodo. Nekaj novih delovnih mest se obeta tudi v panogi finančnih in poslovnih storitev.

Napovedi zaposlovanja so šibkejše v vseh regijah. Največjo rast si obetajo v osrednji Sloveniji, kjer v primerjavi z istim obdobjem lani pričakujejo porast zaposlitvenih možnosti za 10 odstotkov. Slabšo napoved kot v enakem obdobju lani in kot v prejšnjem četrtletju pričakujejo v jugovzhodni in severovzhodni regiji.

Najbolj optimistični so delodajalci mikro podjetij, v katerih je manj kot deset zaposlenih. V teh podjetjih delodajalci pričakujejo rast zaposlovanja za 4 odstotke, medtem ko je v velikih in srednje velikih podjetjih neto napoved -1 odstotek.