Namesto dremeža delodajalci v Sloveniji spodbujajo gibanje

Japonske prakse ne moremo kar prenesti v naše okolje.

Objavljeno
02. oktober 2014 19.29
Mojca Finc
Mojca Finc

Nekateri delodajalci v slovenskem prostoru skrbijo za ohranjanje zbranosti zaposlenih na delovnem mestu. Namesto spodbujanja dremeža v pisarni (po vzoru Japoncev) jih pozivajo k telesni dejavnosti. Pri Leku so, denimo, za nekaj minut odložili delo in telovadili s športnima asoma Petro Majdič in Žanom Koširjem.

Čeprav je zaradi kulturnih razlik dremež na delovnem mestu, ki ga svetujejo na Japonskem, gotovo težko prenesti v slovensko okolje, smo na ministrstvo za zdravje naslovili vprašanje, ali bi s tovrstnim nasvetom postregli delodajalcem pri nas.

»Smernice oziroma priporočila največkrat nastanejo na podlagi izsledkov raziskav in študij.Praviloma daje pobudo zanje strokovna javnost, ki se s področjem ukvarja in dobro pozna strokovno in kulturno ozadje ter širši kontekst sprejema priporočil v posamezni državi. Če bi v konkretnem primeru prejeli od stroke utemeljitev za tovrstna priporočila, bi jih proučili in o njih razpravljali,« je v odgovoru zapisala Urška Štorman iz službe za odnose z javnostjo.

Upoštevati je treba kulturne razlike

Preverili smo še, kaj si o predlogu iz japonske prakse mislijo podjetja. »Vsekakor je treba upoštevati kulturne razlike, zato tovrstnih novosti ne moremo avtomatično prenašati v naše okolje, saj so zanje poleg spremembe kulture potrebne tudi spremembe v organizaciji dela,« so pri novomeški Krki poudarili, da o tej možnosti obnavljanja moči niso razmišljali.

Katarina Klemenc, direktorica korporativnega komuniciranja pri Leku, pa je razkrila, da se je podjetje pridružilo globalni akciji Spanje za zdravje. Ta predstavlja spremembe, s katerimi lahko posameznik izboljša spanje in dvigne svojo energijsko raven. »To je zelo pomembno, saj zdrav, reden spanec spodbuja imunski sistem in zmanjšuje nagnjenost k boleznim,« je opisala obojestranske koristi, zaposlenih in delodajalca. Vendar namesto k dremežu Lek zaposlene spodbuja k telesni dejavnosti.

Tako je četrto leto zapored v okviru Novartisove pobude teden zdravega življenja sodelavce povabil k telovadbi z nekdanjo smučarsko tekačico Petro Majdič. »Obiskala je naše proizvodne obrate, pisarne, laboratorije v Ljubljani, Mengšu, Lendavi in na Prevaljah. Letos se ji je pridružil tudi deskar na snegu Žan Košir. Z zaposlenimi v proizvodnji sta izvedla ogrevalne in raztezne vaje. V tem času smo ponekod linije ustavili,« je dejala. »Zaposleni v ljubljanskem kontrolnem centru se vsako jutro pred službo sestanejo za nekaj minut, da bi se razgibali. V razvojnem centru pa imamo letvenik, na katerem se lahko sodelavci med delovnim časom raztegnejo. Zaposlene smo opremili tudi z letaki z ogrevalnimi in razteznimi vajami,« je nizala možnosti, ki zaposlenim med delom pomagajo osvežiti misli.

Zaposleni imajo možnost fleksibilnih odmorov

Pri Simobilu se jim japonski predlog o dremežu na delovnem mestu zdi zanimiv. »Vendar ga je zaradi ogromnih kulturnih razlik, razlik v trgu dela, številu prostih dni in delovnih ur težko prenesti v evropski prostor,« je poudaril Saša Miladinović, vodja službe za razvoj in strateško upravljanje človeških virov. Zaposlene pri Simobilu spodbujajo k ohranjanju ustreznega ravnovesja med službo in zasebnim življenjem, tudi z delavnicami.

»Pri prenovi poslovne stavbe smo, denimo, upoštevali, da se morajo sodelavci med delovnim časom sprostiti, ustvarili smo kreativne in družabne točke in teraso, kjer se lahko družijo, razvijajo ideje in si napolnijo baterije za nove izzive. Možni so tudi fleksibilni odmori,« je Miladinović opisal, kako pri podjetju s certifikatom do družine prijaznega podjetja zaposlenim pomagajo, da se razbremenijo tudi na delovnem mestu. Junija so ustanovili še skupino, v kateri sodelavci s svojimi predlogi, komentarji in izkušnjami poskušajo pripomoči tudi k dobremu počutju v službi in zdravemu delovnemu okolju.