Pozitivne napovedi zaposlovanja tudi v tujini

Največ bodo zaposlovali v Indiji, Tajvanu, Turčiji in na Novi Zelandiji, najmanj v Španiji, Italiji, Irski, Češki in na Finskem.

Objavljeno
09. september 2014 14.51
tre*ZAPOSLOVANJE
Erika Repovž, gospodarstvo
Erika Repovž, gospodarstvo

Ljubljana − Skupna primerjava napovedi zaposlovanja razkriva precej pozitivne trende, saj delodajalci v kar 36 od 42 držav in področjih, zajetih v raziskavo, v obdobju od oktobra do decembra pričakujejo, da bodo na novo zaposlovali. Skladno s tem delodajalci obenem pričakujejo, da bodo leto zaključili v bolj pozitivnem duhu kot leto prej.

V primerjavi z istim obdobjem lani so namreč napovedi zaposlovanja izboljšane v kar 29 državah in področjih, slabše pa so v le 12. Četrto četrtletje 2014 je najmočnejše v Indiji, Tajvanu in na Novi Zelandiji, o najšibkejših napovedih pa poročajo delodajalci iz Španije, Italije, Irske, Češke in Finske.

V regiji EMEA so napovedi mešane. Rast zaposlitvenih možnosti napovedujejo delodajalci v 18 od 24 držav. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so se zaposlitvene namere tako izboljšale v devetih državah, v primerjavi z istim obdobjem lani pa v kar dvajsetih.

Obeti zaposlovanja so najmočnejši v Turčiji, Romuniji, Izraelu in Grčiji, medtem ko so napovedi zaposlovanja na Irskem in v Španiji po dveh pozitivnih četrtletjih ponovno zdrsnile v negativno območje. Podobno so negativne neto napovedi oddali tudi v Italiji ter na Češkem, Irskem in Finskem.

Naši najpomembnejši partnerji so optimistični

Delodajalci v Nemčiji so pri svojih napovedih zaposlovanja previdni, a vendar optimistični; največje povpraševanje vse od prvega četrtletja 2012 pa pričakujejo v proizvodni panogi.

Dvig povpraševanja lahko pričakujejo tudi iskalci zaposlitve v Združenem kraljestvu Velike Britanije, še posebej v panogi finančnih in poslovnih storitev ter v panogi preskrbe z elektriko, plinom in vodo.

Napoved zaposlovanja v Belgiji se je od negativnih napovedih prejšnjega četrtletja nekoliko dvignila, predvsem na račun obetavne neto napovedi v panogi transporta, logistike in komunikacije, ki je najmočnejša vse od prvega četrtletja 2012.

Podobne pozitivne spremembe v napovedi zaposlovanja so se zgodile tudi v Franciji, kjer je primerjava z istim obdobjem v lanskem letu pokazala izboljšanje tako v panogi transporta, logistike in komunikacije kot tudi v panogi preskrbe z elektriko, plinom in vodo.