Stopnja registrirane brezposelnosti tudi v juliju nižja

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila julija 12,7-odstotna.

Objavljeno
16. september 2014 13.36
E. R., gospodarstvo
E. R., gospodarstvo
Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je bila v juliju 2014 12,7-odstotna ali za 0,1 odstotne točke nižja kot v juniju 2014. Letos je tako stopnja registrirane brezposelnosti upadla že peti mesec zapored.

Število registriranih brezposelnih moških se je tokrat zmanjšalo za okoli 1.400, vseeno pa je bilo to število približno za 440 nižje kot v prejšnjem mesecu. Število brezposelnih žensk se je v juliju 2014 povečalo za nekaj več kot 230.

V enakem obdobju lanskega leta je bilo število registriranih brezposelnih moških za približno 2.500 višje, število registriranih brezposelnih žensk pa za približno 1.600 nižje. Po podatkih zavoda za zaposlovanje zaposlovanje se je število registriranih brezposelnih tudi v avgustu 2014 zmanjšalo za nekaj več kot 1.400.

Število delovno aktivnih tokrat nižje

Število delovno aktivnih se je v juliju 2014 glede na junij 2014 znižalo za nekaj več kot 250. Pregled po spolu kaže, da se je število delovno aktivnih moških povečalo za približno 3.900, na približno 447.200, število delovno aktivnih žensk pa zmanjšalo za približno 4.100, na približno 354.640.

V juliju 2014 je bilo samozaposlenih nekaj manj kot 96.700 ali za približno 220 več kot v prejšnjem mesecu. Zaposlenost pri pravnih osebah se je glede na prejšnji mesec zmanjšala za nekaj več kot 550 oseb, pri fizičnih osebah pa se je povečala za nekaj več kot 70 oseb. V obeh vrstah zaposlitev je bila zastopanost moških izrazitejša.

V Sloveniji se je v juliju 2014 prvič zaposlilo ali samozaposlilo okoli 2.300 oseb. To pomeni, da je bila to njihova prva formalna zaposlitev ali samozaposlitev na trgu dela v Sloveniji in da so se prvič pojavili v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva. Pregled po dejavnostih kaže, da se je število delovno aktivnih najbolj povečalo v gradbeništvu (za okoli 350). Opazneje se je povečalo tudi v predelovalnih dejavnostih (za nekaj manj kot 230). Najbolj se je število delovno aktivnih zmanjšalo v izobraževanju (za nekaj več kor 1.230).