Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28°C

Delodajalec mora zagotoviti primerne temperature na delovnem mestu, opozarjajo z inšpektorata za delo.

Objavljeno
03. julij 2015 12.18
Posodobljeno
03. julij 2015 12.18
uho_Pisarna
Je. G., Delo.si
Je. G., Delo.si
Ob zviševanju zunanjih temperatur zraka, ki vplivajo tudi na temperature zraka v delovnih prostorih, je Inšpektorat RS za delo (IRSD) pripravil nekaj informacij o ukrepih, ki jih predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu nalagajo delodajalcem.

Člen zakona o varnosti pri delu konkretneje določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih sicer ne sme presegati 28°C, razen v tako imenovanih »vročih delovnih prostorih«, kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme (na primer peči, ...).

Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28°C, tudi če je to samo občasno predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje in sprejemati potrebne ukrepe, so zapisali na Inšpektoratu. Med njimi so običajno najpogostejši organizacijski, na primer prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela in podobno, skrajni ukrep je lahko tudi prekinitev delovnega procesa. Delodajalec se seveda lahko odloči tudi za dolgoročnejše tehnične ukrepe v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav.

Zakon daje delavcu tudi pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker delodajalec ni izvedel predpisanih varnostnih ukrepov, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi, a občasno (poletno ) zvišanje tempertur ne predstavlja neposrednega ogrožanja zdravja in življenja, so zapisali na Inšpektoratu in dodali nekaj ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev v poletnem času:
• pri uporabi klimatskih naprav v delovnem okolju priporočajo upoštevanje pravila -7°C, kar pomeni, da temperatura zraka v delovnem prostoru ne bi bila za več kot 7°C nižja od zunanje temperature;
• pijte brezaloholne pijač;
• nosite lahka in zračna oblačila;
• seznanite se z zdravstvenimi simptomi, ki so značilni, ko je človeški organizem izpostavljen previsokim temperaturam
• izogibajte se slani hrani in začimbam;
• najbolj učinkoviti so kratki in pogosti premori v ohlajenih prostorih, temperatura katerih pa ne sme biti tako nizka, da bi bilo zaradi nagle temperaturne spremembe ogroženo zdravje;
• najbolj zahtevna dela opravite zgodaj zjutraj, ko je zunanja temperatura še nizka;
• če delate v ekstremno visokih temperaturah, vedno delajte v paru zaradi morebitnega nudenja medsebojne pomoči.

Če delodajalec v primeru pojava škodljivih vplivov na delavčevo zdravje ne izvede ustreznih ukrepov, ga je ta dolžan o tem obvestiti, delodajalec pa mora škodljive vplive odpraviti, sicer lahko delavec zahteva tudi posredovanje inšpekcije dela.