Avgusta manj brezposelnih

Avgusta je bilo prijavljenih 114.784 brezposelnih oseb, kar je dober odstotek manj kot prejšnji mesec in kot avgusta lani.

Objavljeno
04. september 2014 14.31
E. R., gospodarstvo, STA
E. R., gospodarstvo, STA
Gibanje brezposelnosti

Avgusta se je brezposelnost še naprej zmanjševala, kar je za ta mesec običajno. Spodbudno je, da je letos znižanje števila brezposelnih oseb večje kot lani v tem času. Ob koncu avgusta 2014 je bilo registriranih 114.784 brezposelnih oseb, kar je 1,2 odstotka manj kot julija 2014, v primerjavi z avgustom 2013 pa je bila brezposelnost manjša za 1,6 odstotka. V prvih osmih mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 122.247 brezposelnih oseb, kar je 1,7 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2013.

Avgusta 2014 se je na zavodu na novo prijavilo 5581 brezposelnih oseb, kar je 24,6 odstotka manj kot julija in 13,4 odstotka manj kot avgusta 2013. Med novoprijavljenimi je bilo 783 iskalcev prve zaposlitve, 1066 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 2892 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

V prvih osmih mesecih se je na zavodu na novo prijavilo 63.135 brezposelnih oseb, šest odstotkov manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (33.066), prijavilo se je še 8512 iskalcev prve zaposlitve ter 13.007 trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov. V primerjavi z istim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo 3,7 odstotka več iskalcev prve zaposlitve, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je prijavilo sedem odstotkov manj, trajno presežnih delavcev in stečajnikov pa 11 odstotkov manj.

Od 6996 brezposelnih oseb, ki jih je avgusta zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4254 oseb, kar je dobrih 24 odstotkov manj kot julija in 3,9 odstotka več kot avgusta lani. V obdobju prvih osmih mesecev se je iz evidence odjavilo skupaj 72.366 brezposelnih oseb, od teh 51.989 zaradi zaposlitve, kar je 16,6 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2013.

Povsod manj brezposelnih, razen v Novem mestu

Avgusta 2014 se je v primerjavi z julijem brezposelnost zmanjšala v vseh območnih službah, razen v območni službi Novo mesto, kjer se je povečala za 0,2 odstotka. Število brezposelnih oseb je najbolj upadlo v območnih službah Kranj (−2,2 odstotka), Koper (−1,9), Nova Gorica (−1,9), Ptuj (−1,7), Trbovlje (−1,7), Celje (−1,6) in Maribor (−1,5 odstotka). V preostalih območnih službah se je brezposelnost zmanjšala manj kot na ravni države, kjer je bil upad 1,2 odstotka.

Zaradi letošnjih ugodnejših gibanj brezposelnost ostaja večja kot pred letom le še v treh območnih službah zavoda, to je v območni službi Trbovlje (+5,2 odstotka), v območni službi Murska Sobota (+3,0) in v območni službi Ljubljana (+2,5). Preostale območne službe so imele medletni upad. Število brezposelnih oseb se je najbolj zmanjšalo v območnih službah Ptuj (−9,1odstotka), Nova Gorica (−7,0), Velenje (−6,8) in Kranj (−6,4 odstotka).

Struktura brezposelnosti

V strukturi brezposelnosti so se medmesečno še vedno povečevali delež žensk, delež starih od 30 do 39 let, od 40 do 49 let in starih 50 let ali več, medtem ko se je delež mladih, v starosti do 29 let, zmanjšal. Več mesecev zapored se povečuje tudi delež dolgotrajno brezposelnih oseb. Med izobrazbenimi skupinami sta se v tem mesecu povečala deleža brezposelnih s srednjo strokovno in splošno ter s terciarno izobrazbo.

Primerjava struktur v lanskem in letošnjem avgustu kaže, da med brezposelnimi letos večje deleže predstavljajo ženske, brezposelni v starosti od 15 do 29 let in od 30 do 39 let, iskalci prve zaposlitve, dolgotrajno brezposelni, brezposelni z osnovnošolsko, s srednjo strokovno in splošno ter s terciarno izobrazbo.

Petina več zaposlitev

V prvih osmih mesecih letos je skoraj petina več zaposlitev kot v primerljivem obdobju lani. Avgusta je bilo največ zaposlitev v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini.