Tudi Banka Celje bo lahko glasovala

Delničarji Laškega bodo na ponedeljkovi skupščini odločali o novih članih nadzornega sveta. Glasovali pa bodo tudi o podelitvi razrešnice upravi. Glavnega akterja Boška Šrota na skupščino menda ne bo.

Objavljeno
28. avgust 2009 23.07
Maja Grgič
Maja Grgič
Ljubljana - Tudi Banka Celje bo lahko glasovala na ponedeljkovi skupščini Pivovarne Laško. Okrožno sodišče v Celju je namreč zavrnilo predlog Infond Holdinga za izdajo začasne odredbe, s katero naj bi banki prepovedalo razpolaganje in obremenjevanje delnic ter kakršno koli uresničevanje pravic iz delnic Laškega. O takšni zahtevi za Abanko Vipa je odločilo tudi ljubljansko okrožno sodišče, vendar vpletene strani z njo še niso seznanjene. Ker pa je o zadevi menda odločal isti sodnik, poznavalci pričakujejo, da je predlog tako kot v primeru Nove Ljubljanske banke zavrnil in da bo tudi Abanka lahko glasovala.

 

Banka Celje in Abanka bosta po dosegljivih informacijah na skupščini Laškega imeli skupaj 6,3 odstotka glasov. V preteklih dneh sta sodišči podobno zahtevo Infond Holdinga zavrnili tudi za Novo Ljubljansko banko in Koprsko banko, ki bosta torej prav tako lahko glasovali. Prva ima 19,9-odstotni, druga pa 2,7-odstotni delež. Mariborsko in kranjsko okrožno sodišče odločitve o glasovalnih pravicah Gorenjske banke in Probanke še nista sprejeli.

 

Ne Abanka ne pravni zastopnik Infond Holdinga in Boška Šrota Rok Čeferin s presojo sodišča še nista bila seznanjena. Čeferin je za vse zavrnitve njihovega predloga že napovedal pritožbo na odločitev sodišč. Opozoril pa je, da je nenavadno, da sodišča pri odločanju o začasnih odredbah pridobivajo odgovor druge strani, saj se s tem izgublja smisel začasne odredbe, poleg tega pa druga stran lahko poda ugovor na odločitev sodišča, če se z njo ne strinja.

 

V Pivovarni Laško so bili danes tudi uradno seznanjeni z ugotovitvijo Urada RS za varstvo konkurence, da priglašena koncentracija družb Infond Holdinga, Cestnega podjetja Maribor, Fidine, Kota in Pivovarne Laško ni podrejena določbam zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, kar pomeni, da bosta Infond Holding in CPM na ponedeljkovi skupščini pivovarne lahko izvrševala glasovalne pravice.

 

Delničarji Laškega bodo na skupščini odločali o novih članih nadzornega sveta. Po predlogu naj bi to v ponedeljek postali Aleksander Svetelšek, Marjan Mačkošek in Vladimir Malenkovič, lastniki pa bodo odločali tudi o podaljšanju mandata (z dnem 17. 6. 2010) zdajšnjemu prvemu nadzorniku Tonetu Turnšku. Po naših informacijah presenečenj ni mogoče pričakovati, čeprav so mnenja lastnikov predvsem o Turnšku menda različna. Lastniki bodo glasovali tudi o podelitvi razrešnice upravi, ki jo je lani vodil še Boško Šrot, in nadzornemu svetu. Po mnenju poznavalcev skupščina razrešnic ne bo podelila. Kapitalska družba (Kad), ki je 7,1-odstotna lastnica pivovarne, je pri tem zahtevala razširitev dnevnega reda z imenovanjem posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v preteklih petih letih. Poznavalci pričakujejo, da bo nova lastniška sestava Laškega tudi to točko podprla.

 

Boška Šrota na ponedeljkovo skupščino Pivovarne Laško menda ne bo. Družbe Infond Holding, Atka Prima in Kolonel naj bi zastopal predstavnik odvetniške družbe Čeferin. Čeprav nekateri pričakujejo, da bo Infond Holding, ki ima le še dobre tri odstotke glasov, preostale družbe pa po manj kot odstotek, na skupščini poskušal tudi z nasprotnimi predlogi, se to po naših virih glede na razmerje sil verjetno ne bo zgodilo. Čeferin pa je že napovedal izpodbojne tožbe na sprejete sklepe. Pri tem računa na drugačno odločitev višjih sodišč o začasnih odredbah in na odziv Agencije za trg vrednostnih papirjev zaradi domnevno usklajenega delovanja Kada, NLB in Banke Celje v Laškem.


Iz sobotne tiskane izdaje Dela