Ukinjanje podružnic: do leta 2013 bo v NLB preveč okrog 500 ljudi

Govorice o ukinjanju podružnic in izpostav in o več sto presežnih, ki že nekaj časa prihajajo iz Nove ljubljanske banke (NLB), niso bile neutemeljene.

Objavljeno
27. februar 2011 16.27
Polona Malovrh, Trbovlje
Polona Malovrh, Trbovlje
Ljubljana, Zasavje - NLB načrtuje v naslednjih dveh letih izpeljati racionalizacijo, s katero bo stroške znižala za okrog 15 odstotkov, reorganizirala svojo poslovno mrežo in do leta 2013 znižala število zaposlenih za 400 do 550 ljudi. Večino ukrepov za znižanje stroškov bodo izpeljali do konca letošnjega leta, ko pričakujejo že tudi prve rezultate ukrepov. Odpovedi presežnim v NLB ne omenjajo, čeprav naj bi jih prvi dobili že v teh dneh.

Natančnega števila podružnic in izpostav, ki jih namerava NLB do leta 2013 ukiniti, pripojiti oziroma kako drugače centralizirati, skratka reorganizirati, nam ni uspelo izvedeti. Neuradno bodo menda po državi ukinili več deset izpostav in šest podružnic, med njimi tudi novogoriško, ki naj bi jo združili s koprsko, sedež združene podružnice postavili v Kopru, Novi Gorici pa pustili le poslovalnico. Takšni načrti NLB potrjujejo navedbe našega vira, da bo racionalizacija NLB najbolj zarezala v »teren« oziroma v »obrobje« poslovne mreže NLB. Za koliko se bo število zaposlenih po posameznih področjih zmanjšalo, pravi Mojca Strojan iz službe za odnose z javnostmi NLB, je v tem trenutku še prezgodaj komentirati. Po nam dostopnih neuradnih podatkih bodo število zaposlenih v sektorju informacijske tehnologije zmanjšali za dobrih 50, v poslovni mreži pa za 250 ljudi; manj delovnih mest bo v dveh letih tudi na področju investicijskega bančništva in v sektorju za korporativne zadeve.

Načrtovana racionalizacija stroškov bo po podatkih Strojanove zajela več področij: od poslovnih prostorov, nabave in porabe, do tehnologije, procesov in zaposlenih. Cilj NLB je povečati izkoriščenost nepremičnin v njihovi lasti in znižati obseg najetih prostorov, navajajo; ne povedo pa tudi, za koliko. Na velik del prihrankov računajo v tehnologiji in informacijski tehnologiji. Na področju stroškov dela oziroma programa prestrukturiranja zaposlenih, pravi Strojanova, bodo aktivnosti usmerili v optimizacijo poslovne mreže, avtomatizacijo procesov v zalednih službah in v centralizacijo nekaterih aktivnosti, ki se v več enotah odvijajo na različnih lokacijah. Zniževanje števila zaposlenih bo odvisno od tega, kako jim bo uspevalo zniževati stroške oziroma uresničevati načrtovane ukrepe.

Drugačno organizacijsko povezovanje enot in spremenjen naziv podružnic, zagotavljajo v NLB, ne bosta vplivala na kakovost storitev. Njihovi komitenti bodo še vedno lahko dostopali tudi do vseh 719 bankomatov v državi. Organizacijske spremembe, ki bodo zajele segment malih in srednje velikih podjetij in samostojnih podjetnikov, pomenijo nadgradnjo obstoječih poslovalnic za gospodarske družbe in samostojne podjetnike v lokalne podjetniške centre z večjimi pooblastili.

Spremembe bodo zajele tudi Zasavje

Novi racionalizaciji se ne bo ognila niti Podružnica Zasavje, ki je v zadnjih treh letih doživela že tri organizacijske spremembe - kakor je slišati z bančnih hodnikov, vsakič na slabše, saj jim je vsaka reorganizacija doslej vzela nekaj avtonomije in ukinila nekaj kvalitetnih delovnih mest. Leta 2008 je Banka Zasavje s pripojitvijo k NLB prenehala poslovati kot samostojna pravna oseba. Preimenovala se je v Področje NLB Zasavje, ki je z zadnjo organizacijsko spremembo maja lani postalo Podružnica Zasavje. Dotedanji poslovni center za velika podjetja se je preselil v Ljubljano, v Področje poslovanja z velikimi podjetji Osrednje Slovenije, Podružnici Zasavje sta ostala le sektor za malo gospodarstvo in prebivalstvo oziroma štiri poslovalnice in šest izpostav. Zdaj se tudi tem obeta racionalizacija.

Razloge zanjo gre iskati v njihovi majhnosti. V njih dela le nekaj ljudi, pravi Strojanova, izpostave pa ne ponujajo celotne palete storitev banke, ampak le zelo omejen del: »Delujejo v prostorih, ki niso primerni za sodobno bančno poslovanje. Treba bi jih bilo obnoviti in vanje dodatno investirati, da bi lahko izpolnile zahtevane standarde poslovanja.« NLB bo stranke teh izpostav preusmerila na najbližje poslovalnice - razen izpostave Izlake, ki jo načrtujejo preoblikovati v poslovalnico, kar pomeni, razširiti njene pristojnosti in storitve.