Urad za varstvo konkurence postal agencija

Vlada je potrdila preoblikovanje urada za varstvo konkurence v agencijo za varstvo konkurence. Predvideno je, da bo agencija imela tri organe, in sicer svet, direktorja agencije in strokovno komisijo, je po seji vlade spremembo predstavila gospodarska ministrica Darja Radić.

Objavljeno
03. februar 2011 22.12
Nejc Gole, gospodarstvo
Nejc Gole, gospodarstvo
Ljubljana - Direktor bo vodil delo agencije, začenjal posamezne postopke ter zbiral dokaze in gradivo, pri končnem razsojanju pa ne bo sodeloval. Za končno odločanje o postopkih bo pristojna strokovna komisija. »Večjo neodvisnost agencije zagotavlja strokovna komisija. V njej bo pet članov. Predlog je, da jih imenuje državni zbor, in sicer štiri na predlog vlade in enega na predlog sodnega sveta. Predlog hkrati predvideva, da bodo trije člani iz vrst zaposlenih, dva pa bosta zunanja strokovnjaka,« je povedala Radićeva. Dodala je, da bodo za vsak primer imenovani trije člani, ki jih bodo izbirali naključno oziroma bodo izžrebani. Tako se bo že pred odločanjem o posameznem primeru vedelo, kateri trije člani bodo o njem odločali.

»S tem hočemo čim bolj omejiti ali onemogočiti kakršno koli vplivanje kogar koli na strokovno odločitev članov komisije,« je poudarila ministrica. Svet agencije pa naj bi bil nadzorni organ. Radićeva pričakuje, da bo državni zbor novelo zakona o preprečevanju omejevanja konkurence sprejel aprila, agencija pa bo normalno začela delovati z novim letom.

Vlada še ni sprejela odločitve o oblikovanju posebnega stanovanjskega sklada, prek katerega bi država odkupila del neprodanih stanovanj in tako pomagala gradbincem. Kot je po seji vlade povedala ministrica Radićeva, imajo ključno vlogo pri tem ministrstvo za okolje in prostor, finančno ministrstvo in državni stanovanjski sklad, a o tem še niso sprejeli mnenja. »Po mojem mnenju to kaže na nekatere pomisleke o tem predlogu. Možnost, da bo ta predlog uresničen, je vedno manjša,« pravi ministrica. Ta se sprašuje o smiselnosti tega ukrepa, saj stanovanjski trg oživlja, obseg stanovanjskih kreditov pa se povečuje.