Ustavno sodišče zavrglo pritožbo ATVP

Ustavno sodišče RS zavrglo ustavno pritožbo Agencije za trg vrednostnih papirjev zaradi kršitve enakega varstva pravic v postopku odločanja vrhovnega sodišča v zadevi Istrabenz.

Objavljeno
01. oktober 2009 18.37
Mo.Z.
Mo.Z.
Ljubljana - Ustavno sodišče RS zavrglo ustavno pritožbo Agencije za trg vrednostnih papirjev zaradi kršitve enakega varstva pravic v postopku odločanja vrhovnega sodišča v zadevi Istrabenz.

Sodišče je kot razlog za navedlo, da je ATVP kot pravna oseba javnega prava in kot nosilka in izvajalka nadzora nad trgom finančnih instrumentov v obravnavanem primeru v položaju oblastnega organa. V takšnem položaju pa glede na naravo človekovih pravic ne more biti nosilka teh pravic, kar pomeni, da nima aktivne legitimacije za vložitev ustavne pritožbe.

 

Za vložitev ustavne pritožbe se je ATVP odločila, ker meni, da je sodba Vrhovnega sodišča RS z dne 16. 12. 2008 očitno napačna, sklep o zavrženju revizije z dne 19. 6. 2009 zoper navedeno sodbo pa v nosilnem razlogu neobrazložen. Zaradi navedenega ji je bila, po njenem prepričanju, kršena pravica do enakega varstva pravic. Z vložitvijo ustavne pritožbe je ATVP izkoristila vsa razpoložljiva pravna sredstva v zadevi Istrabenz.