V kranjski Zvezdi ovadili lastnika

Zaposleni v kranjski tekstilni tovarni Zvezda so na Okrožno državno tožilstvo Kranju poslali kazensko ovadbo zoper večinskega lastnika podjetja, Dušana Dolamiča. Delavci menijo, da je Dolamič zlorabil svoj položaj oziroma je z družbo nevestno gospodaril.

Objavljeno
28. oktober 2009 15.48
Ma.B./STA
Ma.B./STA
Kranj - V sporočilu za javnost je med drugim zapisano, da so zaposleni na nepravilnosti v zvezi s poslovanjem opozarjali že vse od spremembe lastniške strukture v družbi, ko je večinski lastnik na podlagi nakupa od družbe Veritas postala fizična oseba Dušan Dolamič. "V družbi ni bilo vzpostavljenega aktivnega poslovodstva, ki bi si na strani delodajalca prizadevalo za nemoteno poslovanje družbe in bi preprečilo sumljive denarne transakcije lastnika in direktorja ter obremenjevanje družbe s kratkoročnimi in dolgoročnimi poroštvi v času, ko glede na finančno stanje to sploh ni bilo smotrno."

Družba je naročila prejemala, prav tako so obstajale možnosti za sklenitev poslov, vendar pa podjetje ni moglo realizirati niti že potrjenih naročil, ker ni imelo razpoložljivih finančnih sredstev. "Denarna sredstva, ki so prihajala na račun, so odtekala za posojila in poroštva fizičnim in pravnim osebam, ki niso imela nikakršne povezave s poslovanjem Zvezde," dodajajo.

Za 2. november je v Zvezdi napovedana stavka, saj delavci še vedno niso prejeli plače za september, v družbi pa jim prav tako še vedno niso izplačali prispevkov za socialno varnost za julij in avgust ter letošnjega regresa. "Obstaja velika verjetnost, da terjatve delavcev ne bodo plačane, saj je družba močno prezadolžena in ni nikakršnih realnih možnosti za njihovo poplačilo," je še navedeno v sporočilu za javnost.

To izhaja po navedbah sporočila za medije tudi iz poročila neodvisnega revizorja z dne 30. junija 2009, ki je zaradi tega, ker ima Zvezda "do določene obvladujoče družbe izkazane terjatve v višini skoraj šest milijonov evrov" (kar predstavlja 58 odstotkov premoženja Zvezde), podal negativno mnenje. Te terjatve se izkazujejo v obliki kratkoročno danih posojil, terjatev za obresti in poslovnih terjatev, njihova zapadlost pa se že od julija 2008 podaljšuje z aneksi.