V Lendavi največja tovarna biodizla

Nafta Lendava bo skupaj z avstrijskim partnerjem iz Gradca v Lendavi zgradila največjo tovarno za izdelavo biodizla v Sloveniji in eno največjih v Evropi, ki bo pričela obratovati prihodnje leto.

Objavljeno
25. januar 2007 19.10
Predstavitve v Lendavi sta se udeležila minitra Vizjak in Podobnik
Lendava - Nafta Lendava bo skupaj z avstrijskim partnerjem CMB Maschinenbau & Handels iz Gradca v Lendavi zgradila največjo tovarno za izdelavo biodizla v Sloveniji in eno največjih v Evropi. Obratovati bo začela na začetku prihodnjega leta, stala bo 22,2 milijona evrov, v njej pa bodo izdelali 60.000 ton biodizla letno. To predstavlja 88 odstotkov celotne proizvodnje v Sloveniji in odstotek v EU, s tem pa bo Slovenija zadovoljila zahteve EU o biogorivih.

Predstavitve sta se udeležila tudi minister za gospodarstvo Andrej Vizjak ter minister za okolje in prostor Janez Podobnik. Vizjak je poudaril, da je energija ključni pogoj za delovanje gospodarstva, zlasti v Evropi, ki je približno 50-odstotno odvisna od uvoza energije, od uvoza nafte pa celo 82-odstotno, do leta 2030 pa se bo ta odvisnost povečala na 93 odstotkov.

Podobnik: Uvajanje bioloških goriv strateškega pomena

Zato se velja po Vizjakovih besedah na to pripraviti s projekti, ki odvisnost zmanjšujejo in Slovenija se v to aktivno vključuje. Evropska komisija je sprejela ukrepe, katerih cilj je povečanje deleža obnovljivih virov s sedanjih sedem na 20 odstotkov do leta 2020. Od tega naj bi bil v prometu delež biogoriv, ki so v prometu edini realni nadomestek za nafto, vsaj 10-odstoten, je povedal minister za gospodarstvo.

Po Podobnikovih besedah je zmanjševanje emisij toplogrednih plinov z uvajanjem bioloških goriv za Slovenijo obveznost, ki izhaja iz ratifikacije Kjotskega protokola, po drugi strani pa je uvajanje bioloških goriv za pogon cestnih motornih vozil za Slovenijo in celotno EU projekt strateškega pomena. Odvisnost od goriv namreč postavlja EU v ranljiv in negotov položaj.

Direktorja družb Nafta Biodizel Radovan Žerjav in CMB Maschinenbau & Handels Helmut Winterleitner sta ob predstavitvi povedala, da bo Slovenija s tovarno zmanjšala odvisnost od uvoženih mineralnih goriv in povečala izkoriščanje alternativnih virov energije. Zgradili jo bodo še letos na mestu nekdanje rafinerije, osnovna sredstva pri tem znašajo 16,8 milijona evrov, računajo pa tudi na denar evropskih skladov, saj država projekta finančno ne bo podprla. Pogodbo o financiranju so podpisali z banko Hypo Alpe Adria Bank.

Biodizel iz rastlinskih olj in tudi metanola

Z uporabo dizelskega goriva iz Lendave bodo lahko vsa v Sloveniji registrirana osebna vozila prevozila 1500 kilometrov na leto. V novi tovarni bo predvidoma 23 novih in 50 posrednih delovnih mest, v razvojnem laboratoriju, kjer bodo preskušali nove vrste potencialnih olj za pridobivanje biodizla, pa bo tudi učni center.

Poleg približno 60 tisoč ton rastlinskih olj bodo za izdelavo biodizla letno predelali še šest tisoč ton metanola in tako izdelali 7,5-krat več biodizla, kot ga je bilo v letu 2005 v celotni Sloveniji. Surovine bodo na začetku uvažali iz tujine, postopno pa začeli vključevati tudi domače pridelovalce, saj je to priložnost za prestrukturiranje kmetijstva. Za potrebe tovarne bi lahko z oljnicami posejali približno 60 tisoč hektarjev površin.

Nafta Biodizel je ena od hčerinskih družb skupine Nafta, ki jo sestavljajo še Nafta Petrochem, Nafta Geoterm, Nafta Inženiring, Eko Nafta, Nafta Strojna in Nafta Informatika. V vseh skupaj je zaposlenih 515 delavcev.