V pričakovanju podražitev elektrike

S popolno liberalizacijo trga električne energije v polovici slovenskih gospodinjstev pričakujejo od 15 do 30 odstotkov višje cene.

Objavljeno
13. december 2006 07.00
Odslej tudi novinke EU v čezevropsko energetsko omrežje
Maribor – S 1. julijem 2007 se bo lahko tudi skoraj osemsto tisoč slovenskih gospodinjstev svobodno odločalo o dobavitelju električne energije in zemeljskega plina. Kot kažejo raziskave, ki jih je opravila agencija RS za energijo, so v gospodinjstvih razmeroma slabo seznanjeni z napovedanimi spremembami, interes za menjavo dobavitelja pa je izrazila tretjina vprašanih. Poglavitni vzrok za zamenjavo je pričakovanje nižjih cen, čeprav večina oziroma dobrih 63 odstotkov s popolno liberalizacijo trga električne energije pričakuje povišanje cen, in sicer za 15 do 30 odstotkov.

Po besedah direktorice agencije RS za energijo Irene Glavič se za tista gospodinjstva, ki se za spremembo ne bodo odločila, ne bo nič spremenilo, pri izbiri novih dobaviteljev pa morajo biti previdni pri podpisovanju pogodb in seveda predvsem pri cenah. Cen po odprtju trga ne morejo napovedati; verjetno bodo različne glede na dobavitelja, pri tem pa upajo, da bo večja cenovna nihanja ublažil konkurenčni boj dobaviteljev. Agencija določa samo omrežnino in ta bo v prihodnjem letu za gospodinjstva nekoliko nižja. Za zemeljski plin se omrežnina določa nekoliko drugače, in sicer posebej za vsako od 17 distribucijskih podjetij, zato bodo cene v posameznih lokalnih skupnostih različne.

Več o tem si preberite v sredini tiskani izdaji Dela.