V prihodnje bodo manjši upniki v boljšem položaju

Na ministrstvu za gospodarstvo so predstavili predlog sprememb insolvenčnega zakona, ki bodo zagotovile boljši položaj manjših upnikov v postopkih prisilne poravnave. Novela zakona bo določila najnižji delež poplačila terjatev upnikov ter najdaljši dopustni rok odložitve teh terjatev.

Objavljeno
16. februar 2011 17.08
A.V.B., delo.si
A.V.B., delo.si
Ljubljana - Pravosodni minister Aleš Zalar je danes na novinarski konferenci povedal, da so predlagane spremembe zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju nastale v sodelovanju z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije (OZS). Na OZS so se sicer zavzemali za popolno ukinitev instituta prisilne poravnave, na koncu pa so se z ministrstvom dogovorili za zaostritev pogojev, pod katerimi je mogoče predlagati uvedbo postopka prisilne poravnave oziroma pod katerimi jo sodišče sme dopustiti, poroča STA.

Predlog novele zakona, ki naj bi ga vlada obravnavala najpozneje v 14 dneh, DZ pa bi jo lahko sprejel že na marčni seji, tako določa, da mora dolžnik zagotoviti najmanj 30-odstotno poplačilo terjatev upnikov. Ob tem pa lahko odlog poplačila predlaga za največ dve leti. "To je novi obvezni pogoj, ki ga mora vsebovati predlog za prisilno poravnavo, če se naj šteje, da je popoln," je dejal Zalar.

Čeprav gre za manjše spremembe zakona, pa jih je Zalar označil za vsebinsko pomembne, saj bodo pripomogle k zagotavljanju enakopravnega položaja in obravnavanja upnikov s strani dolžnika. Obenem zagotavlja upnikom najboljše pogoje za poplačilo njihovih terjatev. Po drugi strani pa se institut prisilne poravnave ohranja. Njegov osnovni namen je, da gospodarskim družbam, ki so se iz različnih vzrokov znašle v stanju insolventnosti, omogoči ohranitev zdravega jedra.