V Sloveniji deluje globalni e-katalog GDSN SA2 Worldsync

Katalog je del globalnega omrežja za sinhronizacijo matičnih podatkov o izdelkih proizvajalcev. Glavne prednosti kataloga so prihranek časa, optimizacija procesov in zmanjšanje stroškov. V e-katalog se je že vključil naš največji proizvajalec piva, v kratkem pa pričakujejo še našega največjega trgovca. V prihodnjih treh letih naj bi se v e-katalog vključilo več kot 100 trgovcev in dobaviteljev.

Objavljeno
10. februar 2011 19.45
Barbara Pavlin, delo.si
Barbara Pavlin, delo.si
Ljubljana – Od včeraj v Sloveniji uradno deluje globalni e-katalog GDSN SA2 Worldsync, ki je del globalnega omrežja za sinhronizacijo matičnih podatkov o izdelkih dobaviteljev oziroma proizvajalcev. Začetek delovanja e-kataloga je posledica uspešno končanega pilotnega projekta, v katerega so bili za izboljšanje upravljanja podatkov o izdelkih vključeni nekateri trgovci in dobavitelji.

E-katalog je v Slovenijo pripeljala organizacija GS1 Slovenija, ki skrbi za promocijo in širjenje standardov GS1, standardov za področje identifikacije izdelkov, storitev, lokacij, logističnih enot, elektronske izmenjave podatkov, standardov za radiofrekvenčno identifikacijo in okolja za globalno sinhronizacijo. GS1 Slovenija je podpisala pogodbo z nemško družbo SA2 Worldsync, v Evropi najbolj razširjenim ponudnikom rešitev upravljanja matičnih podatkov za globalno poslovanje ali globalnega e-kataloga GDSN, ter postala njegov ekskluzivni ponudnik in partner na slovenskem trgu. » Navdušenje in pričakovanja so velika in v e-katalog se je že vključil naš največji proizvajalec piva, v kratkem pa pričakujemo še našega največjega trgovca, « je povedala direktorica GS1 Zdenka Konda.

E-katalog so v pilotnem projektu uporabljali Pivovarna Laško, Engrotuš in Mercator. Po besedah Zdenke Konda pa pričakujejo, da se bo v prihodnjih treh letih v e-katalog vključilo več kot 100 trgovcev in dobaviteljev. GS1 Slovenija bo storitve ponujala tudi v državah Jugovzhodne Evrope. V Pivovarni Laško so se za vstop v katalog odločili zaradi zahtev dolgoletnega tujega poslovnega partnerja. Pričakujejo pa, da jim bo ta omogočil večjo promocijo njihovih izdelkov na svetovnem trgu. Engrotuš se je v pilotnem projektu e-kataloga znašel naključno in kmalu ugotovil, da ima pri upravljanju podatkov še veliko rezerve.

Gre za standardiziran katalog, ki na enak ali podoben način omogoča globalno sinhronizacijo podatkov vsem partnerjem preskrbovalne verige prek ene vstopne točke. S povezanostjo v e-katalog GDSN pa imajo slovenska podjetja možnost sinhronizacije matičnih podatkov o izdelkih z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji v varnem okolju.

Nihat Arkan, glavni direktor SA2 Worldsync, je med glavnimi prednostmi sistema poudaril prihranek časa, optimizacijo procesov in zmanjšanje stroškov. Prednosti in koristi, ki jih e-katalog prinaša trgovcem, so kakovostni matični podatki, zmanjšanje napak oziroma povečanje natančnosti podatkov o prodajnih izdelkih, skrajšanje časa obdelave podatkov, preprostejše odpiranje nabavnih poti, boljšo organizacijo logistike in druge. Prednosti in koristi za dobavitelje so poleg kakovostnih in točnih matičnih podatkov, še skrajšanje časa naročil, povečanje hitrosti uvedbe novega izdelka na trg, odpiranje novih trgov oziroma prodajnih poti in druge.