V zadevi MIP kmalu kazenska ovadba

Nekdanji novogoriški župan Mirko Brulc je na ministra za pravosodje naslovil vprašanje, glede dokončanja sodnih postopkov v primeru MIP. Zalar mu odgovarja, da posebna skupina državnih tožilcev vodi zelo obsežen predkazenski postopek.

Objavljeno
02. februar 2011 09.39
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica
Nova Gorica – Stečaj podjetaj MIP, enega paradnih konjev gospodarstva Goriške, zaradi katerega je brez dela ostalo več kot 400 ljudi, po dveh letih še vedno ni dočakal sodnega epiloga. Nekdanji novogoriški župan in zdaj poslanec Mirko Brulc je zato na ministra za pravosodje Aleša Zalarja naslovil vprašanje, kdaj bodo sodišča zadevo obravnavala, da bomo dočakali vsaj en sodni epilog evidentno uničenega družbenega premoženja.

Zalar je odgovoril, da posebna skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala usmerja zelo obsežen predkazenski postopek v zvezi z MIP. »Prejšnji upravi MIP je bilo med drugim odobrenih 100 milijonov tolarjev kredita iz sklada za pomoč drobnemu gospodarstvu za nakup opreme z namenom pomagati uspešni in pomembni gospodarski družbi. Po prihodu nove uprave je bila družba tako rekoč uničena. Družba MIP je šla v stečaj, vložena je bila vrsta tožb proti akterjem, ki so MIP uničili,« je opozoril Mirko Brulc in ministra za pravosodje zaprosil za pojasnilo, kdaj bo zadeva dočakala sodni epilog. »MIP je ena od žalostnih, tudi tragičnih zgodb našega gospodarstva.

Okrožno sodišče v Novi Gorici je doslej prejelo le predlog za uvedbo stečajnega postopka, glavna težava tega stečajnega postopka pa je, da so bili vsi dosedanji poskusi prodaje večine premoženja neuspešni. Ker je cilj stečajnega postopka čim boljše poplačilo upnikov, imajo seveda upniki odločilno vlogo pri določanju izhodiščnih cen za prodajo,« je odgovoril minister Aleš Zalar.

Sodišče čaka 
na odločitev tožilstva

»Predkazenski postopek, ki ga usmerja posebna skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, je po sporočilu državnega tožilstva sestavljen iz treh sklopov. V dveh je že končan s podajo kazenske ovadbe, v tretjem sklopu pa bo kmalu končan s kazensko ovadbo in nato bo sprejeta tudi tožilska odločitev. Običajno sledi odločitev o zahtevi za uvedbo sodne preiskave ali vložitvi neposredne obtožnice ali dopolnitve ovadbe, če tožilstvo meni, da je treba še kaj dopolniti. Sodišče torej v tem delu ta trenutek še ne more storiti ničesar,« je povedal Zalar. Tožilstvo je tisto, ki mora v najkrajšem času končati svojo nalogo.

Po Zalarjevih podatkih predloga za blokiranje premoženja zadnjega lastnika MIP (družine Vovk, op. p.) sodišče še ni prejelo. »To ne pomeni, da takšnega predloga ne more biti. Verjetno je to povezano z vodenjem predkazenskega postopka in tudi odločitvijo tožilstva, v katero smer se bo postopek nadaljeval. Nedavni primer na Okrajnem sodišču v Cerknici, ki je odločilo o blokadi premoženja v zvezi z SCT, je pokazal, da upniki lahko v izvršilnem postopku dosežejo zavarovanje svojih denarnih terjatev,« je povedal minister. Če obstaja nevarnost, da je bila odtujitev premoženja, skrivanje ali kakršno koli drugačno upravljanje s premoženjem, lahko upniki po Zalarjevih besedah zavarovanje terjatev dosežejo v civilnem izvršilnem postopku. »Moje priporočilo kot ministra, ne samo v tem primeru, ampak v vseh drugih, kjer je utemeljena bojazen, da bi se kaj takega lahko zgodilo, je, naj se upniki na ta institut obrnejo, kolikor je to le mogoče,« je še dodal Aleš Zalar.