Vipa objavila prevzemno ponudbo za Mlinotest

Potem ko sta se za prevzem Mlinotesta konec lanskega leta neuspešno potegovala Žito in Pekarna Blatnik, je prevzemno ponudbo za odkup delnic ajdovske družbe danes objavila Vipa.

Objavljeno
29. januar 2007 12.10
Nova Gorica - Potem ko sta se za prevzem Mlinotesta konec lanskega leta neuspešno potegovala Žito in Pekarna Blatnik, je prevzemno ponudbo za odkup delnic ajdovske družbe danes objavila Vipa. Ponudbo je objavila sama, saj se z Vipo Holdingom, ki ga Vipa prevzema - ponudba se izteče v torek, vendar je ne namerava podaljšati -, ni uspela dogovoriti o skupnem nastopu. Za delnico Mlinotesta ponuja 7,51 evra (1800 tolarjev), pri čemer praga uspešnosti ponudbe ni določila. Prevzemna ponudba se izteče 26. februarja.

Prevzemna ponudba se nanaša na vseh 2.389.177 delnic Mlinotesta zmanjšano za 1.019.371 delnic, kar pomeni na skupno 1.369.806 delnic ajdovske družbe. Na dan objave prevzemne ponudbe, ki jo je v imenu Vipe dala Abanka Vipa, ima namreč novogoriška družba v lasti 42,67 odstotka Mlinotesta. Od objave prevzemne namere je v zadnjem mesecu sicer Vipa pridobila 6532 delnic ajdovske družbe, vendar po enakih pogojih, kot so določeni v prevzemni ponudbi.
Vipa z odvisno družbo Vipa Holding - po zadnjih znanih podatkih ima Vipa v holdingu okoli 55-odstotni delež - ni sklenila sporazuma, s katerim bi uredila medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prevzemno ponudbo. Uprava holdinga namreč pred odločitvijo skupščine družbe, s katero bi bila pooblaščena sodelovati pri prevzemni ponudbi, ni želela sklepati nobenih dogovorov, je Vipa zapisala v prevzemni ponudbi. Skupščina holdinga je sklicana za 12. februar.

Sicer ima Vipa Holding v lasti 599.511 delnic oz. 25,09 odstotka Mlinotesta. Tako imata Vipi kot obvladujoča in odvisna družba, ki v smislu zakona o prevzemih delujeta usklajeno, skupaj 1.618.882 delnic oz. 67,76 odstotka ajdovske družbe, še piše v Vipini prevzemni ponudbi.

Kot je znano, sta se v t. i. pekarski vojni za prevzem Mlinotesta v zadnjih mesecih lanskega leta potegovala Žito in Pekarna Blatnik. V začetku decembra, tik pred iztekom roka za sprejem Žitove in Blatnikove prevzemne ponudbe, se je v dogajanje vključila še Vipa, ki je od Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe po ceni 7,51 evra (1800 tolarjev) za delnico kupila 21,7-odstotni delež ajdovske družbe. Kasneje je Vipa od Maksime ID po isti ceni kupila še 16,5 odstotka Mlinotesta, in konec leta objavila namero za prevzem te družbe.