Vlada je spremenila svoj sklep o dokapitalizaciji NKBM

Ob spremembi so zapisali, da bo sporazum o prenosu prednostnih pravic v tej fazi omogočil doseganje skladnosti s pravili prevzemne zakonodaje.

Objavljeno
04. februar 2011 20.38
Urban Červek, gopodarstvo
Urban Červek, gopodarstvo
Maribor – Vlada je na seji konec januarja spremenila svoj sklep o dokapitalizaciji NKBM, ki ga je sprejela 13. januarja, v katerem se je strinjala z nadaljevanjem postopka dokapitalizacije NKBM. Takrat je vlada sklenila, da bo »svoje lastniške interese zaščitila« tako, da bo z novimi institucionalnimi vlagatelji, na katere bo prenesla svojo predkupno pravico za vplačila novih delnic NKBM, podpisala delničarski sporazum, s katerim si bo zagotovila predkupno pravico v primeru njihove prodaje delnic tretjemu vlagatelju. In to »po primerni ceni za celoten delež« lastništva, ki se mu je vlada odpovedala.

Zdaj to dikcijo o sklenitvi delničarskega sporazuma spreminja v sklenitev sporazuma z institucionalnimi investitorji o prenosu prednostnih pravic na tretje institucionalne domače ali tuje investitorje. »Sporazum o prenosu prednostnih pravic bo v tej fazi omogočil doseganje skladnosti s pravili prevzemne zakonodaje, saj ne bo urejal vprašanj skupnega upravljanja, določitve mesta v nadzornem svetu novega vlagatelja … in tako ne bo štel za usklajeno ravnanje, ki bi zahtevalo podajo prevzemne ponudbe in presojo skladnosti z vidika prevzemnih pravil,« so zapisali v sporočilu o sklepih vlade.