Vlada ne nasprotuje posojilu NLB in Telekomu

Vlada je sprejela izjavo, da ne nasprotuje odobritvi posojila Razvojne banke Sveta Evrope NLB do zneska 20 milijonov evrov in odobritvi kredita EIB Telekomu Slovenije do zneska 100 milijonov evrov.

Objavljeno
15. februar 2007 17.33
Telekom
Ljubljana - Vlada je na današnji seji sprejela izjavo, da ne nasprotuje morebitni odobritvi posojila Razvojne banke Sveta Evrope Novi Ljubljanski banki (NLB) do zneska v višini 20 milijonov evrov. Prav tako ne nasprotuje morebitni odobritvi kredita Evropske investicijske banke (EIB) Telekomu Slovenije do zneska 100 milijonov evrov. Posojilo NLB bo odobreno brez poroštva ali garancije države, posojilo Telekomu pa bo predvidoma zavarovano z garancijo bank.

NLB - Kredit za izboljšanje varstva okolja, razvoj človeškega kapitala in dvig socialne kohezije

NLB želi pri Razvojni banki Sveta Evrope pridobiti kreditno linijo v višini do 20 milijonov evrov za financiranje investicijskih projektov občin in podjetij, ki izvajajo javne storitve v Sloveniji, in sicer z namenom prispevati k izboljšanju varstva okolja, razvoju človeškega kapitala ter dvigu socialne kohezije. Razvojna banka bo projekte financirala do višine 50 odstotkov celotne vrednosti posameznega projekta, ostalo bo NLB pokrila prek sodelovanja z EIB. Celotni program bo uresničen v obdobju 2007-2010.

Telekom - Kredit za financiranje nadgradnje in posodobitve omrežja

Telekom Slovenije namerava z omenjenimi 100 milijoni evrov posojila financirati projekt nadgradnje in posodobitve omrežja. Gre za nadgradnjo in posodobitev infrastrukturnega dela omrežja, širitev zmogljivosti kot tudi posodobitev možnosti upravljanja omrežja z modernimi informacijskimi sistemi, pojasnjujejo na finančnem ministrstvu.