Vlada pojasnjuje razloge za ustanovitev javnega nepremičninskega sklada

Poslanec državnega zbora Zvonko Černač je hotel vedeti, zakaj se je vlada odločila 
ustanoviti javni nepremičninski sklad. Izhodišče za ustanovitev sklada je kriza v gradbeništvu.

Objavljeno
10. februar 2011 22.37
Poslanec SDS Zvonko Černač
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Ljubljana – Javni nepremičninski sklad bo ustanovljen predvidoma v prvi polovici letošnjega leta, je iz vladnega odgovora izvedel poslanec Zvonko Černač, ki je zahteval pojasnila o vzrokih za ustanovitev tega sklada. Odgovor za poslanca je vlada sprejela včeraj. V obsežnem pojasnilu, ki ga je posredovala državnemu zboru, vlada med drugim ugotavlja: »Ob predlogih za izboljšanje razmer v slovenskem gradbenem sektorju se pojavljajo tudi različne zamisli, s katerimi bi spodbudili nepremičninski trg v Sloveniji.« Na poslančevo neposredno vprašanje, zakaj se je odločila ustanoviti nepremičninski sklad, vlada odgovarja: »Vlada se je za ustanovitev Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije med drugim odločila zato, ker se je zavedala dolgoletnih pomanjkljivosti pri upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Republike Slovenije.«

Zaradi neločljive povezanosti gradbeništva z nepremičninskim trgom vlada v odgovoru našteva vse razsežnosti gospodarske in finančne krize v gradbeništvu, ki jih je razkrila analiza gradbenega sektorja, na primer: zniževanje aktivnosti v gradbeništvu traja neprekinjeno že dve leti in v tem času se je vrednost opravljenih del znižala za 39,6 odstotka; gradbeništvo je ena od petih dejavnosti, katerih delež zamud pri poravnavanju terjatev bank, daljših od 90 dni, je večji od deset odstotkov; število transakcij nepremičnin na nepremičninskem trgu je v tretjem četrtletju 2010 v primerjavi z drugim četrtletjem ponovno upadlo, in sicer s 3026 transakcij na 2159 evidentiranih transakcij; v gradbeništvu je bilo decembra lani 1319 subjektov, ki so imeli v povprečju za 113,8 milijona evrov neporavnanih obveznosti.
 
V takšnih okoliščinah v gradbeništvu vlada poslancu Černaču o vzrokih za ustanovitev nepremičninskega sklada pojasnjuje: »Med razlogi za krčenje aktivnosti v gradnji stavb je delovna skupina za pripravo ukrepov za sanacijo gradbeništva v Sloveniji na prvem mestu prepoznala neprilagoditev nepremičninskega trga, predvsem cen nepremičnin, trenutnim razmeram na trgu. V poročilu, s katerim se je vlada seznanila 6. januarja letos, je delovna skupina predlagala, naj se proučijo možnosti za spremembe sistemske ureditve stanovanjske politike.«

Poslanec Černač je hotel vedeti tudi, ali je res, da bo novi nepremičninski sklad »na podlagi zadolžitve pri bankah« odkupil 4000 stanovanj, skupaj vrednih 300 milijonov evrov, in od vlade izvedel: »Želimo poudariti, da smo urad za makroekonomske analize in razvoj Umar prosili, naj izvede simulacijo makroekonomskih učinkov v Sloveniji v primeru odkupa neprodanih stanovanj v vrednosti 300 milijonov evrov. Po njihovi oceni odkup ne bi pomembneje vplival na gospodarsko rast. Navedena sredstva bi večinoma zasegle banke. Gradbena podjetja bi sicer znižala svojo zadolženost – delež dolga v virih sredstvih je bil konec leta 2009 kar 81-odstoten –, kar bi verjetno začasno preprečilo kakšen stečaj gradbenega podjetja.«