Vlada postavlja nova pravila za nagrajevanje bankirjev

Vlada je danes sprejela predlog novele zakona o bančništvu, s katero bo v slovenski pravni red uvedla direktivo EU, ki zaostruje pravila za nagrajevanje v bankah. Po novem bodo nagrajevali tudi učinkovito upravljanje tveganj in ne le doseganje dobička.

Objavljeno
24. februar 2011 17.13
Finančni minister Franc Križanič na tiskovni konferenci po seji vlade
A.V.B., delo.si
A.V.B., delo.si
Kot navaja vlada, se je med finančno krizo izkazalo, da lahko pretirano in nepreudarno prevzemanje tveganja v bančnem sistemu ogrozi finančno trdnost finančnih institucij in povzroči sistemske težave finančnih sistemov in s tem gospodarstva, poroča STA.

Med drugim so po uveljavljenem mnenju znotraj skupine G20 in posledično tudi znotraj EU k takšnemu položaju prispevale neprimerne strukture prejemkov v nekaterih finančnih institucijah. Previsoke nagrade v bančnem sektorju so tako povzročile, da je sledenje ciljem kratkoročnih dobičkov vplivalo na dolgoročno nestabilnost.

S predlogom novele zakona se določa, da morajo banke oz. vse kreditne institucije z namenom vzpostavljanja trdnega in zanesljivega sistema upravljanja voditi tudi politiko in prakso prejemkov in nagrajevanja, ki omogočajo in spodbujajo ustrezno in učinkovito upravljanje tveganj.

Posebne komisije za prejemke

Predlog določa tudi, da mora nadzorni svet banke imenovati posebno komisijo za prejemke, če je banka pomembna za slovenski bančni sistem. Katere banke so sistemsko pomembne, bo določila Banka Slovenije kot regulator bančnega trga. Te banke bodo zavezane tudi k razkritju informacij glede politike in prakse prejemkov in nagrajevanja.

Banka Slovenije ima pooblastilo, da predpiše podrobnejša pravila glede politik in praks nagrajevanja v bankah ter merila za opredelitev pomembnosti banke zaradi imenovanja omenjene komisije za prejemke.

EU je sicer nova pravila za omejitev nagrajevanja bankirjev potrdila oktobra lani, veljati pa je začela decembra. Ta določajo, da bodo nadzorna telesa pozorno spremljala vpliv politike nagrajevanja na tveganja finančnih institucij in po potrebi tudi ukrepala.