Z odpadki bodo dražje še druge komunalne storitve

Občine hočejo povišati cene komunalnih storitev, med katerimi so zbiranje, predelava in odlaganje odpadkov ter dobava pitne vode, odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Te cene so do konca meseca zamrznjene z uredbo ministrstva za gospodarstvo po zakonu o omejevanju cen.

Objavljeno
02. februar 2011 22.03
Deponija Barje
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo
Ljubljana – Ogrevanje se draži že sproti, skladno s podražitvami energentov, zlasti plina. »Veliko občin hoče podražiti komunalne storitve. Nekatere imajo še cene iz leta 2008, ker so za spremembo potrebovale pozitivno mnenje ministrstva za okolje in potrditev cen na ministrstvu za gospodarstvo, kar je vzelo precej časa. Poleg tega so cene z uredbo zamrznjene do konca meseca,« je povedala generalna direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor Barbara Avčin Tržan po sestanku s predstavniki Združenja občin Slovenije (ZOS) in Skupnosti občin Slovenije (SOS) o predlaganem paketu predpisov o ravnanju z odpadki.

Komunale čakajo 
na konec meseca

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo tako predvidoma 20. februarja dalo v medresorsko obravnavo tudi novo uredbo o metodologiji za določanje cen komunalnih storitev, ki bo dopolnjena še z referenčnimi vrednostmi za posamezne storitve, te bodo določevali v sodelovanju s Komunalno zbornico, in predlagalo, da bodo o cenah po novem odločali izključno občinski sveti. Predlagali bodo tudi odpravo uredbe o zamrznitvi cen.

Že predlagani novi predpisi o ravnanju z odpadki bodo predvidoma povišali račune zanje, zlasti predlagana uvedba zbiranja ločeno zbranih odpadkov od vrat do vrat. Robert Smrdelj , župan Pivke in predsednik ZOS, je opozoril, da ne bodo nastali le dodatni stroški zaradi novega paketa predpisov, temveč je težava tudi v tem, da so že dosedanji stroški v številnih občinah presegli zamrznjene cene. »Če so nove storitve predpisane z zakonodajo, naj bo omogočena tudi sprememba cen,« je dejal.

Uroš Brežan
, župan Tolmina in predstavnik SOS, pa je povedal, da bodo spremenjeni pogoji vplivali na cene. Te bodo potem morali sprejemati na občinskih svetih, kar je zelo nepriljubljen ukrep. Predlagan šestmesečni rok za uvedbo novega sistema pa je za SOS in ZOS nesprejemljivo kratek. Pozval je tudi ministrstvo, naj razmisli o predlogu, po katerem bi določili cilje za ravnanje z odpadki, poti za dosego teh ciljev pa prepustili občinam, saj so nekatere uspešne, pa imajo drugačen sistem od predlaganega.

Povsod ne bodo dražili

Avčin Teržanova je na to odgovorila, da se bodo o roku še pogovarjali, vendar je težave z odpadki treba nujno urediti. »Od leta 2004 do lani smo prišli do 20-odstotnega ločenega zbiranja, zato so nujni dodatni ukrepi. Cilj je 50-odstotna predelava odpadkov. Do leta 2020 moramo ločeno zbrati 60 odstotkov odpadkov, da jih bomo polovico lahko poslali v predelavo,« je dejala. Dodala pa je, da nobenega uspešnega sistema ne bodo na silo rušili.

Na vprašanje Dela, ali bodo določili višjo ceno odlaganja, saj je zdaj to najcenejši način ravnanja z odpadki, je Barbara Avčin Tržan odgovorila, da MOP ne more podražiti odlaganja. Lahko le predpiše obvezne sestavine sistema ravnanja z odpadki, občinski sveti pa bodo odločali o cenah. Dodala pa je, da bodo realni stroški odlaganja odpadkov zrasli zaradi jamstev občin za zapiranje odlagališč in 30-letni nadzor, vendar niti to v seštevku ne bi smelo povišati računov za občane.

Smrdelj je meni drugače. Dejal je, da v precej krajih sistem sploh še ni urejen, v mnogih pa cene ne pokrivajo stroškov. »Ponekod podražitve ne bodo majhne, marsikje pa že imajo sistem, kot je predlagan,« je strnil Smrdelj.