Za 450 stanovanj 3983 vlog

Ljubljanski stanovanjski sklad je v roku za oddajo približno 450 mestnih najemnih neprofitnih stanovanj, ki se je iztekel 31. januarja, prejel rekordnih 3983 vlog (na prejšnjem razpisu jih je bilo 2909).

Objavljeno
10. februar 2011 10.22
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Po besedah direktorice sklada Jožke Hegler jih njihovi referenti že obdelujejo, prednostna seznama upravičencev pa bosta objavljena čez pol leta.

Udeleženci razpisa bodo o svoji uvrstitvi na prednostna seznama A in B obveščeni tudi z individualnim aktom. Če bodo uspešni, bodo dobili odločbe, če bodo njihove vloge zavrnjene ali zavržene zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev (če prosilec nima slovenskega državljanstva in/ali stalnega bivališča na območju MOL, če vloga ni bila dopolnjena ali je bila vložena zunaj razpisnega roka ...), pa sklepe. Kdor se z odločitvijo ne bo strinjal, se bo lahko pritožil v 15 dneh po prejemu odločitve.
O pritožbah bo najkasneje v 90 dneh odločil župan, končni seznam dobitnikov stanovanj pa bo objavljen jeseni. Večina jih bo v novi soseski Polje II in izpraznjenih starejših stanovanjih, na posameznih drugih lokacijah na območju MOL in na Vrhniki. Vseljiva bodo od letos do leta 2013.