Za usposabljanje brezposelnih 11 milijonov evrov

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo delodajalcem za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu. Na voljo je 11,3 milijona evrov, od česar večino zagotavlja Evropski socialni sklad.

Objavljeno
16. oktober 2009 19.46
Mo. B. /STA
Mo. B. /STA
Ljubljana  - Zavod RS za zaposlovanje je danes na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo delodajalcem za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu za obdobje 2009-2011. Na voljo je 11,3 milijona evrov, od česar 85 odstotkov zagotavlja Evropski socialni sklad. Povabilo bo odprto do porabe sredstev, najkasneje pa do 1. marca 2011.

Zavod javno povabilo izvaja v okviru istoimenskega programa, ki brezposelnim osebam omogoča usposabljanje za pridobitev novih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj na delovnem mestu pri delodajalcu. Delodajalci lahko tako pred sklenitvijo delovnega razmerja spoznajo bodočega sodelavca in ga pod strokovnim vodstvom mentorja usposobijo za delo na konkretnem delovnem mestu, so danes sporočili z zavoda.

Predvidevajo, da bo v obdobju 2009-2011 v usposabljanju na delovnem mestu vključenih 5230 brezposelnih oseb. Povabilo ima dva sklopa, in sicer prvi omogoča krajša usposabljanja, ki trajajo dva meseca, drugi pa daljša, ki trajajo od tri do največ šest mesecev.

V okviru drugega sklopa lahko delodajalci predložijo ponudbo le za programe, v katerih se bo hkrati usposabljalo najmanj 10 brezposelnih oseb. Po uspešno zaključenem usposabljanju pa morajo zaposliti najmanj polovico oseb, ki so se usposabljale, in sicer za vsaj toliko časa, kolikor je trajalo njihovo usposabljanje.

Ponudbe lahko predložijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji in izpolnjujejo še druge pogoje javnega povabila. Kandidirajo torej lahko profitni in neprofitni delodajalci, razen drugega sklopa, kjer veljajo omejitve za sektor države in za nekatere druge dejavnosti.

Delodajalcem, ki bodo z zavodom sklenili pogodbo, bodo povrnili upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, in sicer stroške mentorja (do 100 evrov na mesec), dejanske stroške predhodnega zdravniškega pregleda udeležencev usposabljanja ter dejanske stroške njihovega zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Zavod udeležencem usposabljanja izplača potne stroške do kraja usposabljanja in nazaj ter dodatek za aktivnost, ki znaša tri evre za vsako uro dejanske prisotnosti na usposabljanju.