Začeli stečajni postopek za SCT-MB družbo za gradbeništvo

Okrožno sodišče v Mariboru je danes začelo stečajni postopek nad odvisno družbo SCT, SCT-MB družbo za gradbeništvo. Za upravitelja je bil izbran Tomaž Kos. Upniki lahko v treh mesecih prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice v stečajnem postopku.

Objavljeno
11. marec 2011 16.31
A. V. B., delo.si
A. V. B., delo.si
Maribor - Zadnji dan roka za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic je 13. junij. Če upniki do takrat ne prijavijo terjatve v stečajnem postopku ali ločitvene pravice, te pravice v razmerju do stečajnega dolžnika prenehajo in sodišče prijavo zavrže, poroča STA.

Če upniki zamudijo rok za prijavo izločitvene pravice, ta ne preneha, vendar prepozno prijavljena oziroma neprijavljena izločitvena pravica ni ovira za prodajo premoženja, ki je predmet te izločitvene pravice v stečajnem postopku. V takem primeru izločitveni upnik s prodajo premoženja izgubi izločitveno pravico.

Družba ima le peščico zaposlenih

SCT-MB je odvisna družba skupine SCT, ustanovljena leta 1999 v Celju kot Kopak, leta 2003 pa jo je kupil SCT, jo preimenoval in njen sedež prenesel v Maribor. Njen namen naj bi bila prodaja inženiringa in gradbenih storitev na področju visokih in nizkih gradenj v severovzhodni Sloveniji, po javno dostopnih podatkih pa ima le peščico zaposlenih.

Večinski lastnik skupine SCT je SCT Holding, ki je v lasti treh članov upravnega odbora SCT, Ivana Zidarja, Aleksandra Mezeta in Janeza Jamnika. SCT je sicer od 25. januarja v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku pa je poleg njenih hčerinskih družb SCT Gem in SCT Obrati od danes dalje tudi SCT-MB.