Zadnji dan za prijavo kapitalskih dobičkov in obresti

Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje ali deleže v kapitalu, morajo najpozneje do izteka današnjega delovnega dne na davčnih izpostavah oddati napoved za odmero davka od dobička iz kapitala.

Objavljeno
28. februar 2007 12.00
Ljubljana - Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje ali deleže v kapitalu, morajo najpozneje do izteka današnjega delovnega dne na davčnih izpostavah oddati napoved za odmero davka od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov. Poleg tega je danes tudi zadnji dan za prijavo obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, če so te lani znašale več kot 300.000 tolarjev.

Spremenjen obračun davka na obresti

Zaradi prehoda na cedularno obdavčitev pasivnih dohodkov se je z letom 2006 precej spremenil način obračuna davka na obresti, prav tako kot tudi davka na dividende ter davka od dobičkov iz kapitala. Za leto 2005 jih je bilo še treba vpisati v napoved za odmero dohodnine in so se všteli v dohodninsko lestvico, z letom 2006 pa je določena obdavčitev z enotnim, 20-odstotnim davkom.

Pri kapitalskih dobičkih se je poleg tega rok, po preteku katerega prodaja kapitala ni bila več obdavčena, podaljšal na 20 let. Pri tem se stopnja davka vsakih pet let znižuje za pet odstotnih točk.

Kdaj napovedi ni treba vložiti?

Zakon o dohodnini določa, da se osnova za davek od dobička iz kapitala izračuna iz razlike med prodajno ceno kapitala ter vrednostjo kapitala v času pridobitve. Če je zavezanec s prodajo vrednostnega papirja ustvaril izgubo, lahko za njeno višino zmanjša dobiček, ki ga je ustvaril pri prodaji drugega vrednostnega papirja.

Če skupni znesek doseženih obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in drugih članicah EU v lanskem letu ni presegel 300.000 tolarjev, napovedi ni treba vložiti. Ob tem velja opozoriti, da se v omenjeni limit vštevajo tudi obresti iz dolgoročnih pogodb ter iz varčevalnih pogodb po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, če te niso bile sklenjene za deset let.