Zalokar Oražmova o Vizjakovi vpletenosti v odkupe deležev HSE

Poslanka Zaresa Cveta Zalokar Oražem je predsedniku komisije DZ za nadzor javnih financ Andreju Vizjaku poslala pismo, v katerem ga sprašuje tudi o odkupih deležev manjšinskih lastnikov v hčerinskih družbah HSE.

Objavljeno
16. oktober 2009 17.08
Mo.Z./STA
Mo.Z./STA
Ljubljana - Poslanka Zaresa Cveta Zalokar Oražem je predsedniku komisije DZ za nadzor javnih financ Andreju Vizjaku poslala pismo, v katerem ga sprašuje tudi o odkupih deležev manjšinskih lastnikov v hčerinskih družbah HSE. Ta so ocenjena na 170 milijonov evrov, z odločitvijo za nakup pa naj bi bil povezan tudi Vizjak, ki očitke zavrača.

Holding Slovenske elektrarne (HSE) naj bi v zadnjih letih po ocenah namenil okoli 170 milijonov evrov za odkupe manjšinskih deležev v Dravski elektrarnah Maribor (DEM), TE Brestanica, TE Šoštanju in Soških elektrarnah, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnila Zalokar Oražmova, ki je Vizjaku sicer poslala pismo s štirimi javnimi vprašanji.

 

Omenjeni odkupi imajo po njeni oceni "silno delikatno podlago, in sicer v smislu gospodarnosti, smiselnosti in ekonomičnosti." Vizjak je pri tem "igral" pomembno vlogo, saj je bil minister, ki je pokrival področje energetike, predsednik nadzornega sveta HSE, vladi pa je po navedbah Zalokar Oražmove predlagal določene strategije, ki so bile potrjene na vlade.

 

Usmeritve so povzročile, da je HSE denar, ki bi ga v tem trenutku lahko usmeril v investicije, potrošil za odkup manjšinskih deležev nepomembnih manjšinskih lastnikov, je ocenila in navedla, da so imeli ti lastniki določene težave pri uveljavljanju lastniških in upravljalskih pravic ter pri poslovanju.

 

Zalokar Oražmova je Vizjaku že leta 2007 postavila vprašanje o negospodarnem ravnanju oz. oškodovanju državnega premoženja pri odkupu deleža manjšinskih družbenikov v Soške elektrarne. Takrat je HSE odkupoval delež od Infond Holdinga - po njenem mnenju gre za neposredno pomoč podjetju tajkuna Boška Šrota - po oceni izvedencev negospodarno, saj je bil Infond Holdingu pri tem omogočen zaslužek v višini okoli šest milijonov evrov. "Šlo je za nakup, zaradi katerega je HSE odprodal svoj delež NLB in najel kredit za to, da je od tajkuna odkupoval delež in mu zagotovil precejšnje koristi," je poudarila.

 

Odkupi pri TE Brestanica in TE Šoštanju, kjer je bil odkupljen delež KD Holdinga pa po njenem mnenju kaže na to, da je bilo to takrat na nek način "parkiranje denarja, ki je bil povezan tudi z obvladovanjem časopisne hiše Delo".

 

Pri nakupih deležev manjšinskih lastnikov v hčerah HSE so bili po njenih navedbah udeleženi tisti, ki jih Vizjak in njegova stranka, SDS, smatrajo za tajkune, torej Šrot in nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar.

 

Zalokar Oražmova od Vizjaka odgovore na vprašanja pričakuje v tednu dni, če odgovorov ne bo oz. ne bodo zadovoljili vprašanjem, pa ga bodo pozvali k odstopu s funkcije predsednika parlamentarne komisije.

 

Opozorila je še na povezavo Gen Energije (Vizjak naj bi bil po njenem pojasnilu "idejni oče" drugega stebra), ki je v 100-odstotni lasti države, in Gen-I - ocenila je, da to, ker se dobički ustvarjajo v Gen-I in ne ostanejo državi, pomeni pretakanje denarja iz državne v zasebno sfero - ter "zavlačevanje" pri izdaji soglasja za naložbo v šesti blok šoštanjske termoelektrarne (Teš 6). Tudi za tem naj bi stal Vizjak.

 

Pogodba za Teš 6 je bila visoka 1,3 milijarde evrov, po informacijah pa jo je vodstvu Teša uspelo zmanjšati na 997 milijonov evrov, je še pojasnila Zalokar Oražmova. Dodala je, da bo ta investicija pod to vlado "stekla v polni meri".

 

Vizjak je omenjene očitke zavrnil, saj nadzorni svet HSE o nakupih deležev manjšinskih lastnikov v hčerinskih družbah HSE ni bil obveščen, niti ni bil za to pristojen. Pristojnosti za te odločitve so imele uprave in nadzorni sveti teh družb. Vizjak načeloma soglaša s temi nakupi, čeprav o njih ni odločal, ker ni bil za to pristojen. Ob tem se je vprašal, ali bi bila možna investicija v Teš 6, če ta ne bi bila v 100-odstotni lasti Teša.

 

Glede povezave Gen Energije in Gen-I je pojasnil, da elektrika iz Nuklearne elektrarne Krško, ki jo Gen-I trži za Gen Energijo predstavlja le tretjino celotnega kolača električne energije, ki jo Gen-I trži. Poudaril je še, da ni "idejni oče" drugega stebra energetike - to je po njegovih navedbah nekdanje vodstvo Elesa Vekoslav Korošec -, je pa "izvedbeni oče".