Zaostreni pogoji za naložbene spodbude

Odbor državnega zbora za gospodarstvo je včeraj obravnaval predlog novele zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij. Besedilo je prejšnji teden sprejela vlada in poslala v parlament po nujnem postopku.

Objavljeno
09. februar 2011 22.44
Božena Križnik, gospodarstvo
Božena Križnik, gospodarstvo
Ljubljana – Gre za po obsegu majhno spremembo leta 2004 sprejetega zakona, od katere pa je odvisnih nekaj pomembnih, že dogovorjenih neposrednih tujih naložb v Sloveniji. Odbor je predlog novele podprl, poslanci pa so razmišljali, kako bi ublažili zaostrene pogoje za pridobitev spodbud za tuje neposredne naložbe. Novela ureja pravno podlago za postopek dodeljevanja finančnih spodbud za tuje neposredne investicije na podlagi posebnega postopka s sklepanjem neposrednih pogodb (to so posebni primeri, načelno se namreč finančne spodbude za tuje neposredne investicije dodelijo na podlagi javnega razpisa). Do zdaj je ta postopek opredeljevala posebna vladna uredba, po decembrski uveljavitvi spremembe zakona o javnih financah pa uredba ne zadošča več. Omenjeni zakon je namreč določil, da lahko država dodeli sredstva na podlagi neposredne pogodbe samo v izjemnih primerih, med drugim, če je postopek za dodelitev določen v področnem zakonu. To pomeni, da je bilo treba pravno podlago za dodelitev prenesti v zakon o spodbujanju investicij.

Ker pa je bilo nekaj vlog za spodbude, oddanih leta 2010, še v postopku odobravanja, je z uveljavitvijo sprememb zakona o javnih financah nastal pravni vakuum. Pravne podlage ni bilo več, kar pomeni, da država ne bi mogla podeliti spodbud; naložbe tako ne bi bile izvedene v predvidenem obsegu oziroma bi bile izvedene v drugih državah, ne bi odprli novih delovnih mest, ne prenesli tehnologije in razvoja v slovenska podjetja. Zato je vlada predlagala novelo po nujnem postopku.

Zakon določa bistvene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je naložba upravičena do finančne spodbude po posebnem postopku. Včeraj obravnavana novela ni zgolj prepis uredbe, ampak je predlagatelj pogoje za pridobitev spodbude – zaostril. Do nje so upravičeni nosilci investicije, ki po oceni posebne, za to postavljene komisije bistveno pripomore k razvoju slovenskega gospodarstva in za najmanj sto odstotkov preseže najmanjše število na novo odprtih delovnih mest (po starem je bil pogoj 50-odstotno preseganje) oziroma je vredna več kot 12 milijonov evrov.

V odboru za gospodarstvo je novelo zakona podprla tako koalicija kot opozicija, Andrej Vizjak iz SDS pa je predlagal dopolnilo, po katerem bi ublažili zaostrene pogoje za pridobitev investicijskih spodbud. V proračunu je za leto 2011 za dodeljevanje finančnih spodbud za tuje neposredne investicije na voljo 4,45 milijona evrov. Glede na vladne ocene že prejetih in napovedanih vlog bi bilo treba priskrbeti še dodatna sredstva, in sicer v višini 10 milijonov evrov. Po zagotovilih predlagatelja zakona bo tudi ta denar zagotovljen.