Zaposlenim ni treba povedati, da je podjetje odložilo prispevke

Po podatkih Kapitalske družbe je za Steklarsko Novo ostalo 1,5 milijona evrov neplačanih prispevkov. Podjetje kljub temu več let sploh ni veljalo za dolžnika. Po zagotovilih Zpiza delavci ne bodo prikrajšani pri pokojninah.

Objavljeno
15. oktober 2009 13.46
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc
Ljubljana - Po podatkih Kapitalske družbe je za Steklarsko Novo ostalo 1,5 milijona evrov neplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih v njej - večji del izvira iz leta 2006. Po podatkih zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni mogoče govoriti o neplačanih prispevkih vse od leta 2004 naprej, kakor so tudi omenjali predstavniki podjetja, ampak delodajalec zaposlenim v Steklarski Nova obveznih prispevkov ni plačal za 27 mesecev, torej mesec več kot tri leta.

Podjetje kljub temu več let sploh ni veljalo za dolžnika obveznih socialnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj mu je davčna uprava za obdobje od 2006 do 2008 odobrila odlog plačila. Na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) ugotavljajo, da delavci Steklarske nove pri pokojninah ne bodo prikrajšani.

 

Pri prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje velja enako pravilo kakor pri vseh dajatvah: če davčni zavezanec svojih obveznosti ne poravna, davčni urad sproži postopek izvršbe. Toda po zakonu o davčnem postopku imajo podjetja pravico prositi za odlog in obročno plačilo obveznih dajatev, tudi prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Davčni urad pri takšnih prošnjah presodi, ali zavezancu zaradi plačilne nezmožnosti ali nesposobnosti za pridobivanje prihodkov »iz razlogov, na katere ni mogel vplivati«, grozi nastanek večje gospodarske škode, ki jo je mogoče preprečiti z odlogom plačila obveznih dajatev.

 

Zakon omogoča odlog plačila

 

Zakon o davčnem postopku omogoča tudi odlog plačila obveznih dajatev, ko zavezancu ne grozi hujša gospodarska škoda, če odlog obveznosti primerno zavaruje na različne načine, na primer z vknjižbo zastavne pravice na nepremičnine. Pri zdravstvenih prispevkih o odlogu odloča sam zavod za zdravstveno zavarovanje.

 

Davčni urad lahko dovoli odlog plačila davka za največ dve leti oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v 24 mesecih. Toda kakor pojasnjuje generalna direktorica republiške davčne uprave Mojca Centa Debeljak sme podjetje za odlog ali obročno plačilo dajatev prositi tudi večkrat zapovrstjo, ne da bi najprej poravnal dolg iz prve prošnje: »Zakon ne omejuje števila odlogov, tudi ne določa, po kolikšnem času se odlog lahko ponovi, predpisuje le, da lahko traja največ 24 mesecev. Ne omejuje števila vlog posameznega zavezanca. Davčna uprava postopke za odobritev odloga in obročnega plačila vedno začne na prošnjo zavezanca.« Tako je mogoče tudi, da podjetje Steklarska Nova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po podatkih Zpiza ni plačalo 27 mesecev. Po pojasnilih generalnega davčnega urada davkarija ni dolžna nikogar - ne posameznikov ne ustanov - obveščati, da je nekemu podjetju že večkrat omogočila odlog plačila prispevkov in da je zanj prosil znova. »Res pa je, da zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pošiljamo podatke o dolžnikih za prispevke.«

 

Če prosiš za odlog, nisi dolžnik


Podjetje, ki prosi za odlog, se ne uvrsti na seznam dolžnikov.« Od 1. julija 2008 davčna uprava na obrazcih REK dobiva tudi poimenske podatke o plačah in obračunanih prispevkih za zaposlene: odtlej lahko tudi vsak posameznik pri davčnem uradu preveri, ali njegov delodajalec zanj res sproti plačuje vse prispevke za socialno varnost. Podatkov pred 1. julijem 2008 v davčni upravi ni mogoče preveriti, vsekakor pa morajo biti dosegljivi na zavodu za pokojninsko zavarovanje.

Več v četrkovi tiskani izdaji Dela